Introduction: Koffiemachine

In deze instructable gaan we een koffiemachine maken die je kan besturen met een app.

Als basis gebruiken we een reeds bestaande koffiemachine en een arduino.

De benodigdheden voor dit project:

- koffiemachine

- arduino

- bluetooth-module (HC-05)

- real-time-clock-module (DS3231)

- kabels voor arduino (m-m, f-f)

- insteek breadboard

- 9V batterij + aansluiting hiervoor naar arduino

- 5V relay voor 230V

Step 1: Het Koffiemachine Klaar Maken

Draai het koffiemachine open.

Zoek de geschakelde draad (in dit geval de bruine) en knip deze door. Verbind deze dan met de onderste twee verbindingen van de relay aan de kant met de schroefjes. Dit omdat dit NO-verbinding is.

Aan de andere kant van de relay verbinden we drie female-to-female kabeltjes en leg deze naar buiten langs de originele kabels.

Zorg dat de relay niet in aanraking komt met het warmte-element.

Nu kan je het koffiemachine terug dicht doen.

Step 2: Rtc-module

Om te beginnen moeten we de bibliotheek voor de rtc-module importeren. Deze vindt u op de volgende link: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id...

Voor het toevoegen open je de arduino IDE, dan ga je vanboven naar "schets". Vervolgens klik je op "Bibliotheek gebruiken" en dan op ".ZIP toevoegen". Nu selecteer je de zojuist gedownloade bibliotheek.

Maak een nieuw arduino project aan en gebruik de volgende code om de juiste tijd en datum naar de rtc-module te sturen.

#include

DS3231 rtc(A4, A5); void setup() { Serial.begin(9600); rtc.begin(); rtc.setDOW(WEDNESDAY); //Dag van de week rtc.setTime(12, 0, 0); //De tijd in 24-uur formaat rtc.setDate(1, 2, 2018); //De datum DD/MM/YYYY }

void loop() {

}

Aansluiting van de rtc-module:

SCL van de rtc-module gaat naar A5 op de arduino
SDA van de rtc-module gaat naar A4 op de arduino
VCC van de rtc-module gaat naar + op het breadboard
GND van de rtc-module gaat naar - op het breadboard
- op het breadboard gaat naar GND op de arduino
+ op het breadboard gaat naat 5V op de arduino

Step 3: Arduino Aansluiten

De rtc-module is nu aangesloten. Nu gaan we de bluetooth-module en het koffiemachine aansluiten op de arduino.

Het aansluiten van de bluetooth-module (HC-05):

RXD op de bluetooth-module gaat naar TX (1) op de arduino
TXD op de bluetooth-module gaat naar RX (0) op de arduino
GND op de bluetooth-module gaat naar - op het breadboard
VCC op de bluetooth-module gaat naar + op het breadboard

Het aansluiten van de relay in de koffiemachine:

IN op de relay gaat naar 7 op de arduino (in dit geval het grijze kabeltje)
GND op de relay gaat naar - op het breadboard (in dit geval het witte kabeltje)
VCC op de relay gaat naar + op het breadboard (in dit geval het zwarte kabeltje)

Step 4: Arduino Code

Volgende code kan je gebruiken om het koffiemachine aan te sturen

#include //hier importeren we de bibliotheek
DS3231 rtc(A4, A5); //hier declareren we de rtc

//hier worden alle variabelen gemaakt int relay = 7; String tijd; String koffieTijd; String koffieformaat; String waarde; void setup() { Serial.begin(9600); //seriële communicatie starten pinMode(relay, OUTPUT); //de relay als output zetten digitalWrite(relay, LOW); //de relay pin laag schrijven rtc.begin(); //de rtc starten }

void loop() { tijd = rtc.getTimeStr(); //de huidige tijd opslaan if(Serial.available() > 0){ waarde = Serial.readString(); //ontvangen data opslaan Serial.println(waarde); //ontvangen data terug schrijven

// data verwerken if (waarde == "klein"){ digitalWrite(relay, HIGH); delay(55000); digitalWrite(relay, LOW); } if(waarde == "groot"){ digitalWrite(relay, HIGH); delay(90000); digitalWrite(relay, LOW); } if (waarde.substring(0,2) == "T:"){ //bij een ontvangen tijd: koffieTijd = waarde.substring(2,7); //de tijd opslaan koffieformaat = waarde.substring(13,14); //het formaat opslaan }

} if (koffieTijd == tijd.substring(0,5)){ //als de tijd van de rtc overeenkomt met de ingestelde tijd if (koffieformaat == "1"){ //grote koffie maken digitalWrite(relay, HIGH); delay(90000); digitalWrite(relay, LOW); } else{ //kleine koffie maken digitalWrite(relay, HIGH); delay(55000); digitalWrite(relay, LOW); } koffieTijd= ""; //ingestelde tijd wissen }

}

De delays in de code bepalen hoe lang het koffiemachine moet lopen. Dit kan aangepast worden naar eigen wens.

Step 5: De App Maken

Om de app te maken gebruiken we MIT app inventor 2: http://appinventor.mit.edu/explore/

Hier kun je zelf een lay-out maken. De app maakt gebruik van de bluetooth van je smartphone om data te versturen naar de HC-05.

Step 6: Koffie

Als de arduino code in de arduino ge-upload is, kan je de 9V batterij aanluiten en dan heb je een werkend koffiemachine zonder computer.