Introduction: Kraak De Kluis

Introductie

Hallo allemaal,

Ik ga eerlijk zijn en hierbij zeggen dat dit de eerste keer is dat ik op instructables zit na mijn project ITTT.
Dus voor mijn 'If This Then That' project zet ik deze instuctable online.

Het idee is om een soort van escape room kluis te maken waarvan je makkelijk op je computer de code kan veranderen.
LET OP: het is dus niet met een schermpje!
Hier onder de benodigdheden voor de DIY 'een kluisje met aanpasbare kluis code':
- Arduino uno (en usb naar arduino cabel).
- Laptop (met arduino programma).
- 4 Buttons (anders kun je geen code invoeren).
- 6 Zwarte kabels (deze gebruik je voor de Gnd(-).
- 2 Rode kabels (deze gebruik je voor 5V(+).
- 4 Groene kabels (deze gebruik je voor het uitlezen van knopjes).
- 1 Gele kabel (deze gebruik je voor de aansturing van de servo).
- 1 Houten kistje
- 1 Plastic bakje
- 1 Ijzeren pin

Step 1: Dreadboard:

Om te beginnen is het altijd handig om een vergelijkbaar project op te zoeken op internet.
Ik kon hier niet veel van vinden en ben het plaatje hierboven wel tegen gekomen! ^^^

Ik ben hier mee aan de slag gegaan en heb eigenlijk 4x gekopieerd wat hier aan gesloten staat.
Dit zie je op de foto's ^^^

Ook stond op deze site een code erbij voor 1 knopje.
Deze had ik gekopieerd en ben ik op door gegaan voor 4 knopjes.

Hieronder de code die erbij hoorde (voor nu): NIET WERKEND

#include

Servo myservo;

int inputPin = 2; // button
int outputPin = 9; // servo
int buttonState = HIGH; // low omdat schakelaar open is
int pos = 0; // start positie servo int oldbuttonState; int state;

void setup() {
myservo.attach(outputPin);
pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(38400); } void loop() {
int buttonState = digitalRead(inputPin);
if (buttonState == HIGH && !oldbuttonState){
if (state == 0) { pos = 0; state = 1; }
else { pos = 180; state = 0; }
oldbuttonState = 1; }
else if (buttonState == LOW && oldbuttonState)
{ oldbuttonState = 0; }
Serial.println(pos);
Serial.println(buttonState);
myservo.write(pos);
}

Step 2: Juiste Aansluiting Dreadboard:

Mijn volgende stap was een shema tekenen zo dat ik precies weet hoe het weer terug in elkaar moet.

Hierboven mijn schema en hier onder mijn code (voor nu): NIET WERKEND

#include

Servo myservo;

int inputPin2 = 2; // button1
int inputPin3 = 3; // button2
int inputPin4 = 4; // button3
int inputPin5 = 5; // button4

int buttonState2 = HIGH; // low omdat schakelaar open is
int buttonState3 = HIGH;
int buttonState4 = HIGH;
int buttonState5 = HIGH;

int oldbuttonState2;
int oldbuttonState3;
int oldbuttonState4;
int oldbuttonState5;

int correctCode[] = {1, 2, 3, 4};
int enterCode[4];
int codeIndex = 0;

int outputPin = 9; // servo

int pos; // start positie servo bool completed = true;

void setup() {
myservo.attach(outputPin);
pinMode(inputPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin3, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin4, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin5, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(38400); }

void loop() { if (completed) {
for (int i = 0; i < 4; i++) {
enterCode[i] = 0; } pos = 100;
myservo.write(pos);
Serial.println("Completed");
completed = false; }

else { int buttonState2 = digitalRead(inputPin2);
int buttonState3 = digitalRead(inputPin3);
int buttonState4 = digitalRead(inputPin4);
int buttonState5 = digitalRead(inputPin5);

if (buttonState2 == HIGH && !oldbuttonState2)//button1
{ enterCode[codeIndex] = 1;
codeIndex++; //code Index +=1
oldbuttonState2 = 1; }
else if (buttonState2 == LOW && oldbuttonState2) {
oldbuttonState2 = 0; }

if (buttonState3 == HIGH && !oldbuttonState3)//button2
{ Serial.println("BUTTON2 PRESSED");
enterCode[codeIndex] = 2;
codeIndex++;
oldbuttonState3 = 1; }

else if (buttonState3 == LOW && oldbuttonState3) {
oldbuttonState3 = 0; }

if (buttonState4 == HIGH && !oldbuttonState4)//button3
{ enterCode[codeIndex] = 3;
codeIndex++;
oldbuttonState4 = 1; }
else if (buttonState4 == LOW && oldbuttonState4) {
oldbuttonState4 = 0; }

if (buttonState5 == HIGH && !oldbuttonState5)//button4
{ enterCode[codeIndex] = 4;
codeIndex++;
oldbuttonState5 = 1; }
else if (buttonState5 == LOW && oldbuttonState5) {
oldbuttonState5 = 0; }
//Serial.print("entered: ");
//Serial.println(enterCode[codeIndex-1]);
//Serial.print("On: ");
//Serial.println(codeIndex-1); }

if (codeIndex == 4) { codeIndex = 0;
bool codeEnteredCorrectly = true;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (correctCode[i] != enterCode[i]) {
codeEnteredCorrectly = false; } }

if (codeEnteredCorrectly) {
pos = 0;
myservo.write(pos);
Serial.println(pos);
delay(5000); }
completed = true;
Serial.println(codeEnteredCorrectly ? "true" : "false"); } }

Step 3: Solderen/ Juiste Code:

Ja! ben je al zover gekomen?! Super!

Nu is het handig om even rustig aan te doen en alles goed te bedenken!
Maak eerst een soldeer shema'tje voor dat je gaat beginnen met solderen.
(dit helpt je een hoop als je dit voor af doet inplaats van achteraf!).

Nu moet je rekening gaan houden met hoe je kluis eruit gaat zien.
En dus ook waar je je kabels naar toe legt. Ook je de arduino in het kluisje legt of erbuiten.

Bij mij had ik er voor gekozen om aan een kant mijn kluisje te maken.
En om aan de andere mijn arduino (met daar boven een printplaatje met daar op de knopjes) te maken.
Bekijk het laatste plaatje voor een duidelijkere uitleg.

Eindelijk! Na ook veel hulp van mijn mede studenten en een hoop zelf te hebben gedaan, is hier de WERKENDE code:

#include

Servo myservo;

int inputPin2 = 2; // button1
int inputPin3 = 3; // button2
int inputPin4 = 4; // button3
int inputPin5 = 5; // button4

int buttonState2 = HIGH; //voor alle buttons een state
int buttonState3 = HIGH;
int buttonState4 = HIGH;
int buttonState5 = HIGH;

int oldbuttonState2; //voor alle buttons een oldstate
int oldbuttonState3;
int oldbuttonState4;
int oldbuttonState5;

int correctCode[] = {1, 3, 4, 2}; // correcte code
int enterCode[4]; //in gegeven code
int codeIndex = 0; //teller

int outputPin = 9; // servomotortje output

int pos; // positie servo
bool completed = true; // Open vault

void setup() {
myservo.attach(outputPin);
pinMode(inputPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin3, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin4, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin5, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(38400); }

void loop() { if (completed) //de servo op het juiste punt te laten starten

{ for (int i = 0; i < 4; i++) // voor ieder cijfer in eneterCode
{ enterCode[i] = 0; }
pos = 100; //100 graden was voor mij de 'dichte' stand
myservo.write(pos); //stuurt de pos naar de servo
completed = false; //de code is niet compleet
}
else {
int buttonState2 = digitalRead(inputPin2);
int buttonState3 = digitalRead(inputPin3);
int buttonState4 = digitalRead(inputPin4);
int buttonState5 = digitalRead(inputPin5);
if (buttonState2 == HIGH && !oldbuttonState2) //button1
{
Serial.println("BUTTON1 PRESSED"); // laat zien dat deze button gedrukt is
enterCode[codeIndex] = 1; //zet het cijfer 1 in de enterCode
codeIndex++; //teller + 1
oldbuttonState2 = 1; //kijkt of de knop is gedrukt
}
else if (buttonState2 == LOW && oldbuttonState2) // als button1 is los gelaten
{
oldbuttonState2 = 0; //kunnen er andere in gedrukt worden
}
if (buttonState3 == HIGH && !oldbuttonState3)//button2
{

Serial.println("BUTTON2 PRESSED"); // laat zien dat deze button gedrukt is
enterCode[codeIndex] = 2; //zet het cijfer 2 in de enterCode
codeIndex++; //teller + 1
oldbuttonState3 = 1; //kijkt of de knop is gedrukt
}
else if (buttonState3 == LOW && oldbuttonState3) // als button2 is los gelaten
{ oldbuttonState3 = 0; //kunnen er andere in gedrukt worden
}

if (buttonState4 == HIGH && !oldbuttonState4)//button3
{
Serial.println("BUTTON3 PRESSED"); // laat zien dat deze button gedrukt is
enterCode[codeIndex] = 3; //zet het cijfer 3 in de enterCode
codeIndex++; //teller + 1
oldbuttonState4 = 1; //kijkt of de knop is gedrukt
}
else if (buttonState4 == LOW && oldbuttonState4) // als button3 is los gelaten
{
oldbuttonState4 = 0; //kunnen er andere in gedrukt worden
}

if (buttonState5 == HIGH && !oldbuttonState5)//button4
{
Serial.println("BUTTON4 PRESSED"); // laat zien dat deze button gedrukt is
enterCode[codeIndex] = 4; //zet het cijfer 4 in de enterCode
codeIndex++; //teller + 1
oldbuttonState5 = 1; //kijkt of de knop is gedrukt
}
else if (buttonState5 == LOW && oldbuttonState5) // als button4 is los gelaten
{ oldbuttonState5 = 0; //kunnen er andere in gedrukt worden
}
}

if (codeIndex == 4) //als mijn teller hoger is dan 4
{ codeIndex = 0; // zet de teller weer op 0
bool codeEnteredCorrectly = true; // maakt een nieuwe boolean aan
for (int i = 0; i < 4; i++) // voor ieder cijfer in de enterCode
{
if (correctCode[i] != enterCode[i])//word gekeken of het niet in de correctCode zit
{
codeEnteredCorrectly = false; //als er een cijfer op de foute plaatst staat dan word hij false
} }

if (codeEnteredCorrectly) // als de code correct is:
{ pos = 0; //0 graden was voor mij de 'open' stand
myservo.write(pos); //stuurt de pos naar de servo
Serial.println("Completed"); //geeft indicatie dat hij compleet is
delay(5000); //5 sec om het kluisje te openen
}
completed = true; //de code is niet goed
Serial.println("try again"); //indicatie dat je overnieuw moet proberen.
}

}

Step 4: Step4 DONE:

Schroef je kluisje bij elkaar en have fun!
Ik heb er zelf raadsels bij bedacht om het zo iets moeilijker te maken!

Ik lees graag wat jullie er van hebben gemaakt.
Veel suc6 en maak er iets moois van!