Introduction: La Grua Arduina

Aquesta és una grúa programada amb Arduino que es mou i permet pujar i baixar objectes mitjançant un fil.

Step 1: Materials

1) Cartró

2) Cuter

3) Placa arduino amb components(joistik, motors, servo, botons, cables...)

4) Pintures i decoracions(opcional)

5) Silicona

6) Fil de pescar

Step 2: Preparació

1) Aconseguir un cartró de grans dimensions

2)Dibuixem les següents mesures al cartró com es pot veure en la imatge.

Step 3: Tallar Les Mesures

Una vegada que ja tenim tot ben dibuixat, retallem les peces amb l'ajuda d'un cuter.

1)Tallem la torre

2)Tallem la base amb els petits foradets pel servomotor

3)Tallem el braç

4)Tallem les petites peces pel braç i per unir la torre amb la base

5)Tallem la forma del mando al gust.

Step 4: Unim Les Peces

Una vegada totes les peces tallades, comencem a unir les peces amb silicona (podem utilitzar una pistola de silicona)

Step 5: Pintar I Decorar

A continuació, si volem, pintarem les peces que ja estan unides ,al nostre gust.

Step 6: Finalitzem

Enganxem els components electronics a la grúa.