Introduction: EAL - Login System

About: Gruppe Login System

Intro

Vi har valgt og lave et adgangskontrol system, som via Arduino kan
styres med brikker og kort. Her bestemmes det hvem der skal have tilladelse til at komme igennem en specifik dør. Dette lagers i en database, som vi har oprettet. I databasen er specifikke bruger oprettet og knyttet til en bestemt "Nøgle", på den måde har man altid overblik over hvem der har været igennem døren og hvornår. Dette kunne f.eks. være brugbart i forbindelse med tyveri eller lign. Den tilknyttede hjemmeside giver mulighed for at se hvem der sidst har været igennem døren, og endvidere er det muligt at låse døren op direkte fra hjemmesiden.

Step 1: Arduino Opkobling

Anvendte komponenter:

Nøglebrik

Nøglekort

Arduino Mega 2560.

RFID-RC522.

LED (rød, blå, grøn)

Breadboard.

Ledninger.

Positioner for ledninger:

Arduino: pin GRD – RFID-RC522: pin GRD

Arduino: pin 3V – via Breadboard – RFID-RC522: pin 3V

Arduino: pin 50 – RFID-RC522: pin MISO

Arduino: pin 51 – RDID-RC522: pin MOSI

Arduino: pin 52 – RFID-RC522: pin SCK

Arduino: pin 53 – RFID-RC522: pin SDA

Arduino: pin 5 – via Breadboard – RFID-RC522: pin RST

Arduino: pin 6 – via Breadboard – RFID-RC522: pin GRØN på LED

Arduino: pin 7 – via Breadboard – RFID-RC522: pin RØD på LED

Arduino: pin 8 – via Breadboard – RFID-RC522: pin BLÅ på LED

Step 2: Arduino Programmering

Arduino programmeringen er lavet
ud fra en anden model til brug af RFID’en. Denne model har vi tilpasset og rettet så den passer til vores login system. Der er blevet ændret på hvilke data den skal sende op til databasen. Endvidere er der blevet programmeret og tilføjet funktionen til at låse op fra hjemmesiden da døren bliver styret gennem Arduino. De data som Arduino'en skriver i monitoren, er de data den sender videre til Node-red og videre til Databasen. Vores udgave af programmeringen findes her på siden.

Step 3: Step 3 Node-Red

Node-RED er et program som bruges
til at forbinde forskellige enheder med hinanden. Det er herfra at Arduino og databasen har forbindelse til hinanden og det er også her Arduino’en er koblet op på hjemmesiden. Det er muligt at sende informationer begge veje, det afhænger dog af hvordan man har opsat de forskellige funktioner.

Vi bruger vores Node-RED til at sende de data som Arduino’en viser i forbindelse med når nøgle brikkerne føres forbi RFID-RC522 scanneren, til at sende til Databasen. Ydermere bruges dataene når der skal skrives på hjemmesiden hvem der logger ind eller hvis man skal åbne døren fra hjemmesiden.

Beskrivelse af valg

I venstre side af menuen har man forskellige valgmuligheder, hver funktion er designet til at kunne noget forskelligt, eller kommunikere med forskelligt Hardware. Herunder vil der være en beskrivelse for, hvad de funktioner vi har valgt bruges til.

Som vist på billedet har vi til venstre en start funktion der hedder Serial. Dens funktion er at den læser data'en fra en specifik port. Her har vi programmeret den til at se på data'en som den modtager på en bestemt USB-port. Det er her Arduino'en er koblet til. De data som Arduino'en sender vil blive modtaget på denne port af Node-Red.

Serial funktionen er sat sammen med 3 forskellige funktioner. Øverst har vi valgt en funktion der hedder Debug, dens funktion er at fortælle hvilke informationer den får ind, i højre side er findes fanen Debug. Åbner man Debug'en vil der her stå de informationer den får ind fra Serial funktionen.

Strengen i midten, bestående af 2 elementer, er sat i forlængelse med hinanden, der har vi først en Funktion. Det er her at vi beder den om at sende de data'er som den får ind videre. Den sidste funktion på den streng er den der hedder MYSQL. Det er den som er kodet til at vide hvor Funktion skal sende de data'er hen som den får ind.

Som sidste led på strengen fra Serial har vi Tekst funktionen. Det er den som bruges til at skrive til Dashboard/Hjemmeside.

Step 4: Step 4. Database

For at Login systemet virker optimalt, er der tilknyttet en database, som får oplysninger fra kontrol panelet. De informationer som den modtager er ofte nogle lange numre, da de repræsentere navnene på nøgle brikkerne. Det er her inde i databasen vi knytter de forskellige nøgler til forskellige brugere. I vores tilfælde har vi bygget databasen op med 2 forskellige tabeller. Den ene tabel er hvor man opretter navn, adresse, sted. I den anden tabel er der BrickID, Tid og sted. Det er denne tabel som er tilknyttet Node-Red. Når Arduino'en sender sine data ind, så bliver de modtaget i denne tabel.
Hvis man ønsker at vide noget omkring en bestemt person så skrives navnet på personen i et program, som er tilknyttet databasen, i dette tilfælde er det Visual Studio. Her kan man skrive navnet på den person som man ønsker at se data på. Her vil oplysningerne om brugeren fremgå sammen med det tilknyttede BrickID fra den anden tabel. Dermed vil den vise tidspunkterne hvor brugerens brik er blevet brugt til at åbne døren. Det kunne f.eks. også være man søgte på et specifikt tidspunkt, her vil den så fortælle hvilken person der har været på stedet på det givende tidspunkt.