Meteo Stanica

1,338

15

3

Introduction: Meteo Stanica

Meteo-Stanica je Arduino projekat koji meri trenutnu temperaturu i vlažnost vazduha.

Step 1: Komponente

1. Arduino UNO

2. DHT11 (senzor)

4.JHD 162A Displej sa I2C modulom

Opcionalno:

5. RTC DS3231

6. ESP8266 (WiFi)

7. MicroSD Card Adapter

8. Eksterno napajanje

9. Proto-ploča

Step 2: Vezivanje Arduino + DHT11

*Pin 8 se moze nakačiti na neki drugi digitalni ulaz uz promenu u skreču.

Step 3: Vezivanje Arduino + Displej I2C (+ RTC Modul)

*Ukoliko ne želite imati RTC modul samo ga ignorišite i vežite dispej sa Arduinom kao na slici.

*RTC se koristi samo za prikazivanje vremena na displeju i logovanje na kartici.

Step 4: Vezivanje Arduino + MicroSD Card Adapter

*Samo se pin10 (CS) može pomerati, ostalo mora biti vezano po šemi.

Step 5: Vezivanje Arduino + ESP8266

*Pinovi 7, 6 (RX, TX) se mogu menjati u sreču.

*Ako kačite više komponenti morate koristiti eksterno napajanje. (Najbolje ga je koristiti za RTC, Dispej i ESP8266)

Step 6: ThingSpeak

Ukoliko želite da vrednosti kažite na internet potrebno je napraviti acc na sajtu Thing Speak i nakon toga napraviti nov kanal. Bice vam dodeljen API key uz pomoc koga cemo kasnije upload-ovati podatke na sajt

Step 7: Kod

U zavisnosti od toga koje komponente kačite iz skreča Meteo-Stanica.ino se mogu brisati biblioteke i delovi koda koji nisu potrebni. (Pogledati Meteo-Stanica_sa_objasnjenjima.ino)

LCD_i_DHT je kod samo sa displejem i senzorom.

Step 8: Meteo-Stanica

Be the First to Share

  Recommendations

  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest
  • First Time Author Contest

   First Time Author Contest
  • PCB Challenge

   PCB Challenge

  3 Discussions

  0
  homerruma
  homerruma

  4 years ago

  Poštovani

  Da li se umesto DHT11 može koristiti DHT22?

  0
  LukaM2
  LukaM2

  Reply 4 years ago

  Da, potrebno je samo zameniti dht.h biblioteku ovom

  https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

  0
  seamster
  seamster

  4 years ago

  Very good!