Introduction: Paper Cartridges for Black Powder Revolver/Papir-patroner for Svartkrutt-revolver

About: There are thousands (or maybe millions) of pictures you can use on Wikipedia Commons as long as you credit the owners correctly and use the correct license. Google Pictures only show pictures you can use if yo…

Instead of carrying the powder horn in the field, you can make your own paper cartridges using cigarette rolling paper, a sharp pair of scissors and some glue.

Paper cartridges are not new -they have been made in countless fashions for centuries. This version does not need to be opened and poured into the chambers, nor does it need a stick to be formed -it can be inserted directly. It will be destroyed in the chamber as you press the wad or ball onto it.

Do any of this at your own risk. Check all relevant laws and regulations before you do this.

Istedenfor å søle med krutthornet ute i felten, kan du lage dine egne papir-patroner ved å bruke rullepapir for sigaretter, en skarp saks og litt lim.

Papir-patroner er ikke et nytt fenomen -de har blitt laget på mange slags vis i århundrer. Denne versjonen trenger du ikke en pinne for å forme rundt og du trenger heller ikke rive av tuppen på og helle i kammeret. Du kan putte den hel, direkte inn i kammeret. Den vil bli knust når du presser filt-biten eller kula oppå den.

Dette gjør du selvsagt på egen risiko. Sjekk alle lover og regler før du gjør dette.

Step 1: ​Start by Cutting Cigarette Papers in Half As Illustrated./Start Ved Å Kutte Papirene Som Vist.

Cut paper to the left in the picture. Whole paper to the right.

Et kappet sigrattpapir vist til venstre, og et helt ett til høyre

Step 2: Fold Over 45 Degrees Towards the Glued Edge As Illustrated./Brett 45 Grader Mot Lim-kanten Som Vist.

Lick glued edge and fold over. Do not lick if you have handled lead (lead projectiles) -that can result in poisoning.

Slikk limet og brett over. Ikke slikk hvis du har tatt på bly (bly-prosjektiler) -det kan forårsake forgiftning.

Step 3: This Creates a Little Cone/bag./Dette Resulterer I Et Lite Kremmerhus.

Illustration uses a powder measure to hold it open just for clarification.

Et kruttmål er satt inn her bare for å vise lommen klart.

Step 4: Set Your Powder Measure and Pour Powder Into the Little Cartridge./Sett Kruttmålet Og Hell I Krutt

Use a plate and/or a paper folded like this: Improved Pyrotechnics Powder Management underneath. That makes spills easier to pour back into the powder flask.

Bruk en tallerken og/eller et papir brettet slik: Improved Pyrotechnics Powder Management under. Dette gjør det enklere å helle sølt krutt tilbake i hornet.

Step 5: Twist the Open End Into a Tail and Dab a Little Glue on It./Krøll Halen Og Drypp Litt Lim På.

Let dry on a paper. I'm sure that you could cut off most of the tail on them when dried. Cartridge can include the lead ball (cartridge to the right) or without (cartridge to the left) be stored for alternative projectiles -for instance lead shot or wax bullets.

Legg dem på en avis. Du kan sikkert klippe av mesteparten av halen etter at de har tørket. Patronen kan inneholde blykulen (kulen til høyre) eller lagres uten (patronen til venstre) til bruk med alternative prosjektiler, som for eksempel bly-hagl eller voks-kuler.

Step 6: ​Carry in Suitable Container With Dry Bag (silica Gel) to Absorb Moisture/Oppbevar I Boks Med Tørr-bag for Å Absorbere Fuktighet.

Carry in suitable container with dry bag (silica gel) to absorb moisture.

Oppbevar i boks med tørr-bag for å absorbere fuktighet.

Step 7: Insert Into Chamber and Load As Usual./Putt I Kammer Og Lad Som Vanlig

I changed my mind after taking this picture and turned three cartridges in the other way to test if it made a difference -it didn't -they all fired the same.

Jeg ombestemte meg etter å ha tatt dette bildet og snudde tre av patronene for å se om det utgjorde en forskjell. Det gjorde det ikke -de tente alle likt.

Step 8: Fire! (Norwegian Dialog)