Introduction: Pomodoro Timer Met LED Ring

Voor het ITTT-project heb ik een variatie op een Pomodoro timer gemaakt. De Pomodoro "techniek" is een tijdmanagementmethode
die gebruikers kan helpen om grote projecten in kleine stappen te verdelen en regelmatig pauze te houden. Hierbij wordt eerst een timer gezet voor 25 minuten, die opgevolgd wordt door een pauze van 5 minuten. Na drie werk-''fases'' voltooid te hebben wordt een langere pauze van bijvoorbeeld 20 minuten ingelast. Omdat we maar 5 minuten voor de presentaties hadden duurt de werkfase in het eindproduct maar 5 seconden, en de pauzefause 2. Soms komt het voor dat je je werk niet binnen de eerste 25 minuten afkrijgt. Om deze reden wordt elke werk- en pauzefase opgevolgd door een bevestigingsfase, waarin de ring geel knippert. Pas wanneer er een hand boven de nabijheids-sensor gehouden wordt gaat de wekker over in de volgende fase.


Benodigdheden

- 1 x Arduino Uno

- 1 x APDS-9960 gesture sensor

- 1 x Piezzo Buzzer

- 1 x NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGB LED

- Jumper wires

- 300 - 500 Ohm weerstand

- 1K Ohm weerstand

- pcb's om de onderdelen aan vast te solderen

Step 1: Bedrading

Piezzo buzzer:

- zwart draadje naar GND pin

- rood draadje naar digital 8 pin

- 1 x 100 Ohm weerstand

NeoPixel LED ring:

- G naar GND pin

- Din naar digital 13 pin (plaats hiertussen een 100-300 Ohm weerstand)

- V+ naar 5V pin


Gesture sensor:

- SCL naar A5 pin

- SDA naar A4 pin

- IN naar digital 2 pin

- GND naar GND pin

- VCC naar 3,3 V pin

Step 2: Code

Gebruikte libraries:

- Adafruit NeoPixel :

https://www.arduinolibraries.info/libraries/adafru...

- Pitches (in rar)

- SparkFun APDS9960 :

https://github.com/sparkfun/APDS-9960_RGB_and_Gest...

- Wire

Step 3: Solderen

Step 4: Behuizing

Op de onderkant van het dekseltje heb ik de LED ring overgetrokken. Vervolgens heb ik een plaatje van de ring op ware grote uitgeprint. Door gaatjes te maken waar de lampjes zitten kon ik iets preciezer boren.

Step 5: Eindresultaat