Introduction: Projecte Tecnologia

Durant aquest curs escolar en la asignatura de tecnologia hem estat treballant i aprenent coses que en volten el món de la robótica. En aquest tercer trimestre, hem fet una grua, aquests serien els pas a pas d'aquest projecte

Step 1: Pas 1 : Saber Programar

Ho principal per fer possible el funcionament d'aquesta grua es saber programar.

En aquest cas pots començar a practicar amb mini lab i arduino (si comences desde zero).

Has de aprendre aquest nou lleguatge, per sabe-ho apliacr posteriorment en el funcionament del projecte.

Step 2: Pas 2 : "Maqueta" / Estructura

En aquest segon pas explicarem com fer la extructura d'aquesta grua. Per a això utilitzarem cartró tot i que també es pot fer amb altres materials que veieu adequats per a això.

Primer prendrem les mesures de cada part 4 trossos de cartró la qual cosa formarà la torre. 4 trossos parell a fer la base (forma de rectangle inacabat) 1 rodona per sobstener i unir el servo i la base amb la torre i el braç Per al braç utilitzarem "dues tires" de 27,05x2,5cm A més farem 6 rectangles petits una mica menys de 2,5 cm per intercalar entre els dos braços col·locats horizontalmete per encaixar amb la torre.

Step 3: Pas 3 : Enganxar

En aquest tercer pas enganxarem totes les peces que anteriorment he, vam mesurat i tallat.

Un consell seria que la base al costat de Lorre no enganxar-la fins al final ja que a la llarga conforme anem fent pot causar problemes

Step 4: Pas 4 : Pintar

Es podria comenmzar a Poiner el pinyó, els motors, el servo i el fil ja, però per a una millor presentació pintar-la d'un color seria ideal. Un consell seria que la pintariais amb esprai per la rapidesa, però amb compte que mo es bufi el cartró.

Step 5: Pas 5: Colocar Servo,motors I Pinyo

En aquest cinquè pas un cop tinguem l'estructura enganxada pintada i amb alguna millora com una cosa respecte a la presentació, vam començar a colocal el pinyó, els motors i el servo.

Per això us aconsello lligar-ho tot amb brides o silicona si es pogués.

Step 6: Pas 6 : Comandament I Placa

En aquest últim pas ens centrarem en el comandament, la forma és totalment lliure, com més original millor.

Tant els pins com la palanca de control dels connectarem a la placa seguint els pins llocs en el programa.

Step 7: Pas 7: Progrmació

No deixeu la programació per últim, en aquest cas anar convinant l'estructura, motors i tot això amb la programació.

La grua ha de moure respecte a l'eix x i al i, el braç i fer baixar un fil el qual té una adherència per agafar un objecto (també podeu fabricar-vosaltres). Per a això Crerar variables, voids per al moviment del braç, de la torre, i del fil. A més no oblideu incloure la llibreries de motors.

Step 8: RESULTAT FINAL