Introduction: Q-touch WiFi Switch EspEasy Domoticz Bez N

W tym poradniku opiszę proces przerobienia włącznika Q-touch bez przewodu neutralnego N, tak aby działał z EspEasy i Domoticz.

Supplies

Co będzie potrzebne:

- włącznik Q touch bez przewodu neutralnego

np taki: https://allegro.pl/oferta/dotykowy-wlacznik-swiatl...

- konweter USB - RS232 UART FT232RL FTDI

np taki: https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-rs232-uart...

- raspberryPI z kartą SD

- czytnik kart SD

- kabel mini USB - USB

- kilka przewodów połączeniowych

- lutownica

Step 1: Otwieramy Włącznik

Na początku należy zdjąć przedni panel. Tuż pod panelem widać płytkę drukowaną wraz z panelem dotykowym. W dolnej części jest wcięcie za które trzeba załapać i podważyć całą płytkę ku górze. Spokojnie odkładamy resztę włącznika, elementem który nas interesuje jest płytka z zamontowanym panelem dotykowym.

Step 2: Lutujemy Przewody

Na zdjeciach oznaczone zostały piny do których należy dolutować przewody.

Step 3: Programator FTDI

Na zdjeciu widoczne są potrzebne nam piny programatora oraz ustawienie zworki na działanie 3,3V.

Step 4: Łączymy Włącznik Z Programatorem

Na zdjęciu przestawione jest połączenie przewodów włącznika z przewodami programatora.

Step 5: Wgrywanie EspEasy

Sciągamy Esp Easy Flash Tool https://github.com/Grovkillen/ESP_Easy_Flasher/rel...

Włączamy program i wybieramy:

Com port: port naszego programatora FTDI

Firmware bin: ESP_Easy_mega_20200829_normal_ESP8285_1M

Post action : zaznaczone

WiFi SSID: nazwa naszego WiFi

Wifi Password: hasło do sieci WiFi

Fixed IP: zaznaczone, wpsisujemy stałe IP dla naszego włącznika

(jeśli nasz gateway to np. 192.169.31.1 to wybieramy np. 192.168.31.20)

Klikamy Flash Esp Easy FW.

Czekamy na zakończenie procesu, aż zobaczymy coś w stylu:

"DONE!
(You may disconnect the unit if you want.)

Unit number is 192.168.31.20 responded in 80ms."

W tym momencie powinnismy być w stanie już w przeglądrace wpisac IP wlacznika i zobaczyć stronę ESPEasy.

Step 6: Instalacja Raspbiana I Uruchomienie Raspberry

Na poczatku sciągamy Raspberry Pi Imager https://www.raspberrypi.org/downloads/

Uruchamiamy program i wybieramy :

- Raspberry Pi OS Lite

- naszą kartę SD podpiętą poprzez czytnik kart

Klikamy WRITE i czekamy na zakończenie wgrywania Raspbiana.

Następnie przygotowujemy dwa pliki:

- pusty plik o nazwie SSH bez rozszerzenia

- plik wpa_supplicant z rozszerzeniem .conf

W środku wpa_supplicant.conf wpisujemy:

country=PL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

network={

ssid="NAZWA TWOJEJ SIECI WIFI"

scan_ssid=1 psk="HASŁO DO TWOJEJ SIECI WIFI"

key_mgmt=WPA-PSK

}

Zmieniamy tylko nazwę i hasło WiFi na swoje.

Kopiujemy oba spreparowane pliki bezpośrednio na kartę SD.

Wkładamy kartę SD do RaspberryPI.

Włączamy malinkę.

Łączymy się do malinki poprzez SSH np za pomocą Putty wpisując jako adres:raspberrypi.local port:22.

(Jeśli nie chce się połączyć sprawdzamy na naszym routerze jakie urządzenie się właśnie podłączyło i sprawdzamy jego IP, a następnie łączymy sie przez SSH z użyciem tego IP.)

Powinniśmy zobaczyć powiadomienie o logowaniu takie jak na trzecim zdjęciu.

Step 7: Konfiguracja Raspberry

Na początku trzeba zalogować sie do maliny:

login: pi

password: raspberry

Ustawiamy stałe IP naszego raspberry poprzez: sudo nano /etc/dhcpcd.conf

dopisujemy:

Dla sieci WiFi:

interface wlan0

static ip_address=192.168.1.23/24 [Tu wpisujemy adres ip naszej Maliny]

static routers=192.168.1.1 [Tu wpisujemy adres ip bramki - routera]

static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4 Tu wpisujemy dns]

Restartujemy malinkę poprzez: sudo reboot

Czekamy na ponowne uruchomienie i spawdzamy czy adres IP jest taki jaki ustawiliśmy.

Następnie aktualizujemy system poprzez: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y

Kolejno wpisujemy: sudo raspi-config

Wybieramy "Advenced Options" a następnie Expand FileSystem. Klikamy Ok.

Wybieramy Finish i zagadzamy sie na restart.

Ostatnim punktem jest instalacja Domoticza za pomocą komendy:

sudo curl -L install.domoticz.com | bash

Na każde pytanie podczas instalacji klikamy eneter.

Sprawdzamy czy Domoticz dostępny jest pod adresem:

IP_naszej_maliny:8080

Step 8: Konfiguracja Domoticz

Na początku klikamy Hardware i dodajemy nowe urządzenie Dummy.

Nastepnie klikamy Create Virtual Sensors i wyberamy Sensor Type: Switch

W tym momencie nowy przełącznik zostanie dodany do sekcji Switches.

Klikamy Edit.

Sprawdzamy Idx włącznika i zapamiętujemy, gdyż bedzie potrzebny w konfiguracji EspEasy.

W pole on Action wpisujemy: http://ADRES_IP_WLACZNIKA/control?cmd=event,lamp_o...

W pole off Action wpisujemy: http://ADRES_IP_WLACZNIKA/control?cmd=event,lamp_...

Kończymy wszystko klikając Save.

Step 9: Konfiguracja EspEasy

W tym punkcie musimy skonfigurować EspEasy tak aby obsługiwał prawidłowo włącznik.

Na początku w zakładce Config zmieniamy nazwę naszego Włącznika.

W zakładce Controllers dodajemy nowy kontroler wpisując jego IP a resztę tak jak na 3 zdjęciu.

W zakładce Hardware ustawiamy wszystko jak na zdjęciu 4.

W zakładce Devices ustawiamy wszystko jak na screenach poza IDX, które powinno zgadzać się z tym w Domoticz.

Wchodzimy do Tools a następnie Advanced Settings i ustawiamy Rules na enabled.

W zakładce Rules wpisujemy:

on lamp_on do
gpio,12,1

gpio,13,1

endon

on lamp_off do

gpio,12,0 gpio,

13,0

endon

on touch#switch do

if [touch#switch]=1

gpio,12,1

gpio,13,1

endif

if [touch#switch]=0

gpio,12,0

gpio,13,0

endif

endon

W tym momencie EspEasy i Domoticz powinny już się ze sobą komunikować.

Step 10: Finał

Ostatnim krokiem jest złożenie włącznika z powrotem, a następnie zamontowanie go w puszce.

Wszystko powinno w tym momencie działać :)

Powodzenia w modyfikacjach!