RobotArmValgfag_EAL

Introduction: RobotArmValgfag_EAL

Vi har fået til opgave at lave en Robot arm som bliver styret af en Arduino Uno der er bygget ind i en kontroller fra en gammel fjernstyret helikopter.

Step 1:

Vi startede med at splitte helikopter og fjernbetjening, modificeret så der var plads til et Arduino Uno board, og 2 joystick.

Step 2:

Vi har forbundet fjernbetjeningen med robot armen via to patch

kabler.

Step 3: Forbindelses Diagram

forbindelses diagrammet viser hvordan ledningerne er forbundet, mellem Arduino og robotarmens 4 motorer, ultralydssensor og de andre ting.

Step 4: Programmet

/*

 Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
 by Michal Rinott 
 modified on 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
modified on 20 May 2016
by Troels & Jonas, students from Erhvervsakademiet Lillebælt
*/
#include 
Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // create servo object to control a servo
Servo myservo3; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;  // variable to read the value from the analog pin
int valop=90;
int potpin1 = 1; // analog pin used to connect the potentiometer
int val1;  // variable to read the value from the analog pin
int valop1=90; 
int potpin2 = 2; // analog pin used to connect the potentiometer
int val2;  // variable to read the value from the analog pin
int valop2=90;
int potpin3 = 3; // analog pin used to connect the potentiometer
int val3;  // variable to read the value from the analog pin
int valop3=90;
#define trigPin 13
#define echoPin 12
#define led 10
#define led2 11
void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
 myservo1.attach(3); // attaches the servo on pin 10 to the servo object
  myservo2.attach(5); // attaches the servo on pin 5 to the servo object
 myservo3.attach(6); // attaches the servo on pin 6 to the servo object
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 
 
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 // val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
   
 
 
 //Serial.print("valop_");
  //Serial.println(valop);
            // waits for the servo to get there
if (val<600&&val>300){
myservo.write (valop=valop);
delay(10);
 //Serial.print("val_");
 //Serial.println(val);
 
}
if (val>600&&val<1200){
myservo.write (valop=valop +3);
delay(10);
}
if (val<300&&val>1){
myservo.write (valop=valop -3);
delay(10);
}
 val1 = analogRead(potpin1);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val1<600&&val1>400){
myservo1.write (valop1=valop1);
delay(20);
//Serial.print("val1_");
 //Serial.println(val1);
 delay (10);
}
if (val1>600&&val1<1200){
myservo1.write (valop1=valop1 +3);
delay(10);
}
if (val1<300&&val1>1){
myservo1.write (valop1=valop1 -3);
delay(10);
 
}
//Serial.print("valop1_");
 //Serial.println(valop1);
         
val2 = analogRead(potpin2);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val2<600&&val2>400){
myservo2.write (valop2=valop2);
delay(20);
//Serial.print("val2_");
// Serial.println(val2);
 
}
if (val2>600&&val2<1200){
myservo2.write (valop2=valop2 +3);
delay(10);
}
if (val2<300&&val2>1){
myservo2.write (valop2=valop2 -3);
delay(10);
 
}
 //Serial.print("valop2_");
 //Serial.println(valop2);
          
val3 = analogRead(potpin3);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 //val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
 
if (val3<600&&val3>400){
myservo3.write (valop3=valop3);
delay(20);
Serial.print("val3_");
 Serial.println(val3);
 
}
if (val3>600&&val3<1200){
myservo3.write (valop3=valop3 +3);
delay(10);
}
if (val3<300&&val3>1){
myservo3.write (valop3=valop3 -3);
delay(10);
 
}
 Serial.print("valop3_");
 Serial.println(valop3);
          
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW); // Added this line
 delayMicroseconds(2); // Added this line
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
// delayMicroseconds(1000); - Removed this line
 delayMicroseconds(10); // Added this line
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 if (distance < 4) { // This is where the LED On/Off happens
  digitalWrite(led,HIGH); // When the Red condition is met, the Green LED should turn off
 digitalWrite(led2,LOW);
}
 else {
  digitalWrite(led,LOW);
  digitalWrite(led2,HIGH);
 }
 if (distance >= 200 || distance <= 0){
  Serial.println("Out of range");
 }
 else {
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
 }
 delay(500);
}

Step 5: Video Af Maskineriet

Be the First to Share

  Recommendations

  • Make it Glow Contest

   Make it Glow Contest
  • First Time Author Contest

   First Time Author Contest
  • PCB Challenge

   PCB Challenge

  Discussions

  0
  DIY Hacks and How Tos

  Great robot design. Thanks for sharing the code along with it.