Introduction: Scrapyard Digital Trombone

In deze tutorial laat ik zien hoe ik mijn digitale trombone heb aangesloten en geprogrammeerd.

Step 1: Aansluiting

de onderdelen zijn hier van links naar rechts benoemd:

  • -druksensor
  • -speaker of piezo buzzer
  • -maxsonar rangefinder
  • -microfoon

sluit alles aan zoals op de afbeelding aangegeven is.

bij de rangefinder is het blauwe draadje aan gesloten op het AN poortje van de rangefinder, het groene draadje aan de 5V poortje en het rode draadje aan het GRD poortje.

het weerstandje wat bij de microfoon zit hoort een 30K Ohm weerstandje te zijn.

Step 2: De Code

int speakerPin = 13;

const int knop = A1;

const int mic = A0;

const int dist = A2;

float val1 = 0;

int val2 = 0;

void setup() {

pinMode(knop, INPUT);

pinMode(mic, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

val1 += (analogRead(mic)-val1) / 50; //stabiliseerd de analoge input van het microfoontje

//zorgt ervoor dat deze code alleen afgespeeld word als er druk op het knopje zit

if((analogRead(knop))>20){

//neemt de gemapte value van val1 en telt daar de analoge input van de rangefinder keer 2

//bij op en maakt een toon van deze values

tone(speakerPin,val2+(analogRead(dist)*2));

}

else{

noTone(speakerPin);

// mapt de gestabiliseerde input van het microfoontje wat een waarde heeft van 600 tot 1000 op een goed te // horen frequentie van 100hz tot 1000hz.

val2 = map(val1,600,1000,100,1000);

}