Introduction: SmartFish

Materialen

 • Planken verschillende groottes (waterdichte mdf)
  • 29,7cm x 9,8cm (2x)
  • 5cm x 4cm (2x)
  • 7,5cm x 5cm (1x)
  • 29,7cm x 15,4cm (1x)
  • 19cm x 9,8cm (2x)
  • 33,3cm x 18,8cm (1x)
  • 4cm x 15,3cm (2x) (extra)
  • 4cm x 33,8cm (2x) (extra)
  • 30cm x 15,3cm (1x) (extra)
 • Schroeven
  • 3x35 (29x)
  • 4,5x25 (12x)
  • 2,5x12 (30x)
  • 3x35 (x20) (extra)
  • 2,5x12 (x8) (extra)
 • Jumperkabels (verschillende male-male en female-male)
 • Breadboard
 • Raspberry pi 3 met cobbler
 • 3 Mosfets (eventueel printplaatje om alles goed vast te maken)
 • Power Jack
 • RGB ledstrip (12Volt adapter)
 • LCD-scherm
 • Temperatuursensor (waterdicht)
 • Weerstand (4,7kOhm of 2 *10kOhm parallel geschakeld)
 • Silicone (waterdicht maken apparatuur van aquarium)
 • Kettingen
 • Velcro
 • Slotjes
 • Mosfets irlz34n (x3)
 • Zwarte tape
 • Aquarium 30cm x 20cm x 15cm
 • Relais
 • RGB led strip
 • Ethernet kabel (voor bij het programmeren)
 • Adaper 12v (voor led strip)
 • Spanbandjes
 • Snellasklem met hendels (2x)
 • Filter
 • Verwarmingselement
 • Metalen plaatjes (extra)
 • MDF grondverf (extra)
 • Eventueel verlengkabel (voor de meerdere adapters en stekkers)

Gereedschap

 • Schroevendraaier(s)
 • Boren
 • Zaag
 • Vijl
 • Eventueel soldeerbout

Step 1: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 1)

Benodigdheden

 • Planken:
  • 29,7cm x 9,8cm (x1)
  • 5cm x 4cm (x2)
  • 7,5cm x 5cm (x1)
 • Schroeven
  • 3x35 x8
 • Schroevendraaier (+ eventueel boor om voor te boren)

Aan de slag

Als eerste zullen we het frame van ons aquarium gaan opbouwen. We beginnen met het opbouwen van de achterkant van het deksel. We monteren met behulp van 8 schroeven(pijltjes geven aan waar deze moeten komen) het voederbakje aan de plank. Zorg dat de hoogte van het voederbakje correct is, dit wil zeggen: we moeten het voederbakje gelijk laten lopen met de bovenkant van de achterste plank. (anders kunnen er problemen optreden met de bevestiging van het deksel of de bodem). Bekijk de foto’s om het resultaat van deze eerste stap te zien.

Step 2: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 2)

Benodigdheden

 • Planken:
  • 29,7cm x 15,4cm (1x)
 • Schroeven
  • 3 x 35 (3x)
 • Zaag
 • Schroevendraaier (+ eventueel boor om voor te boren)

Aan de slag

Voor de volgende stap zullen we gaan werken met de bodemplaat van ons deksel. Als eerste zullen we het gedeelte voor de voederbak gaan uitzagen uit onze plank (Dit wordt weergegeven met de rode rechthoek op de foto). De afmeting hiervoor is 2,2cmx7,5cm. Zoals u ziet kunt u best alles aftekenen zodat u weet waar u de verschillende onderdelen wil plaatsen. Om deze stap te vervolledigen, maken we de bodemplank vast aan de plank van onze eerste stap. Dit doen we met behulp van 3 vijzen.

Step 3: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 3)

Benodigdheden

 • Power Jack
 • Boren (verschillende formaten afhankelijk van gat)
 • Schroevendraaier (+ eventueel boor om voor te boren)

Aan de slag

Voor de volgende stap schroeven we de achterste plank terug los van het voederplankje. Nu kunnen we makkelijk de gaten gaan boren voor onze bekabeling. We zorgen aan de rachterkant voor 2 gaten, namelijk voor de raspberry pi en een tweede gat voor de bekabeling van het verwarmingselement en de filter. Aan de linkerkant zullen we nog een gat maken voor onze adapter. Gebruik voor deze gaten aangepaste boren. (Kijk naar de grootte van de kabels bij het uitkiezen van de boren) Controleer alles door de kabels er eens door te steken, bij de adapter van de ledverlichting kan u best de powerjack al plaatsen in het gat om straks de plaat terug te monteren aan de bodem en het voedervakje. Zorg ervoor dat bij het boren het gat niet lager komt dan de bodemplank, trek misschien met potlood een lijn voor het demonteren van de achterste plank en teken de gaten af. Monteer nu de achterste plank terug op zijn plek. In de bodemplaat boren we ook nog 3 gaten.(voor de filter, de verwarming en de temperatuursensor). Boor ook nog een 4de gat voor de ledverlichting, ik was deze vergeten en heb hem er later bij geboord.

Step 4: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 4)

Benodigdheden

 • Planken
  • 19cm x 9,8cm (2x)
 • Schroeven
  • 3x35 (6x)

Aan de slag

In deze stap monteren we de twee zijdelingse planken voor het deksel.

Zoals u ziet op de foto monteren we de twee planken met elk 3 schroeven aan de achterste plank van het aquarium. Zorg ervoor dat de planken allemaal op gelijke hoogte zitten.

Step 5: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 5)

Benodigdheden

 • Planken
  • 29,7cm x 9,8cm (1x)
 • Schroeven
  • 3 x 35 (12x)
 • Zaag
 • (LCD-scherm)

Aan de slag

Nu zullen we de voorste plank van het deksel gaan bewerken. We nemen een zaag en zagen een klein plankje eruit dat de grootte heeft van het lcd scherm.(hiermee bedoelen we uitsluitend het scherm en niet het bordje waar het op zit, we moeten immers het lcd-scherm nog kunnen bevestigen met schroeven) Mocht u niet zo handig zijn met de zaag kan u ook gebruik maken van een houtboor, door 3 gaten naast elkaar te boren kunt u het gat maken, daarna kan u met een kleine zaag de binnenkant bewerken en wat bijvijlen tot de gewenste vorm. Aan de binnenzijde kan u ook de plank nog wat bewerken door deze er wat in te graveren zoals u kan zien op de foto. Hierna kan u de voorste zijde monteren in het ontwerp, dit kan u doen door zoals in de vorige stap 3 schroeven te gebruiken voor elke zijde van het deksel. Hierna kan u ook 3 schroeven monteren aan beide zijden van het aquarium , maar dan ter hoogte van de onderste plank. (voor de duidelijkheid heb ik ook een foto ingevoegd waar u de zijkant van het aquarium ziet bij het eindresultaat.)

Step 6: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 6)

Benodigdheden

 • Planken
  • 33,3cm x 18,8cm (1x)
 • Zaag
 • Boor
 • Vijl

Aan de slag

We zullen nu net zoals hierboven een vakje maken, maar dit keer voor het voedervakje. Dit doen we ter hoogte van het reeds gemonteerde voederbakje en 1,8 cm (breedte van de achterste plank) van de rand.

Step 7: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 7)

Benodigdheden

 • Zaag
 • Boren (aangepast)
 • Scharnieren
 • Schroeven
  • 4,5 x 25 (12x)

Aan de slag

Vervolgens bevestigen we het deksel van stap 6 op het alreeds gemaakte ontwerp. Dit doen we door gebruik te maken van scharnieren. Op de foto’s kan u zien hoe ze bevestigd moeten worden. Bij een van de scharnieren zal er een gat moeten worden geboord om de voeding van de raspberry pi door te laten.

Step 8: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 8)

Benodigdheden

 • Kettingen
 • Schroeven
  • 2,4 x 12 (4x)
 • Schroevendraaier (eventueel voorboren)

Aan de slag

Om te voorkomen dat de case openvalt heb ik ook nog 2 kettingen bevestigd aan de binnenkant van de case. Zorg hierbij dat de kettingen aan beide kanten gespannen staan. In volgende foto’s kan u zien hoe dit eruit ziet. Bevestig de kettingen aan de binnenkant aan de case, pas op dat deze niet hinderen wanneer je de case wil openen of sluiten.

Step 9: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 9)

Benodigdheden

 • Slotjes
 • Schroeven
  • 2,5 x 12 (10x)
 • Schroevendraaier (eventueel voorboren)

Aan de slag

In deze stap zullen we de slotjes gaan bevestigen. Zorg dat deze correct worden bevestigd ongeveer ter hoogte van de scharnieren. Controleer ook of ze wel degelijk kunnen sluiten voordat je ze definitief vastmaakt aan de case.

Step 10: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 10)

Benodigdheden

 • LCD scherm
 • Schroevendraaier
 • Schroeven
  • 2,5 x 12 (10x)
 • Silicone (eventueel plastic zak ofwel werken met een ander hulpmiddeltje)
 • RGB led strip
 • Led strip bevestigingselementen (3x)

Aan de slag

Nu zullen we beginnen met het bevestigen van de inhoud.

Het lcd-scherm kan al worden vastgeschroefd.

We kunnen ook al beginnen met de silicone te bevestigen onderaan de case (maak hiervoor gebruik van een plastic zak om de silicone te verspreiden met je vingers) Ook kan u al de RGB-ledstrip bevestigen, deze heb ik vastgeschroefd en afgewerkt met silicone. Zorg ervoor dat de ledstrip volledig waterdicht is. Ook in het aquarium zelf kunnen we silicone aanbrengen (persoonlijk heb ik enkel de randen gedaan die in contact kunnen komen met water. Vergeet zeker niet de binnenkant van het voederbakje met silicone te behandelen. Laat na het gebruik van de silicone het project drogen (een nachtje volstaat meestal wel).

Step 11: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 11)

Benodigdheden

 • Silicone
 • Relais
 • Schroeven
  • 2,5 x 12 (4x)
 • Temperatuursensor
 • Filter
 • Verwarmingselement
 • Spanbandjes
 • Snellasklem met hendels x2

Aan de slag

De volgend dag kunnen we beginnen met het opbouwen van de schakeling. We bevestigen eerst de relais met behulp van enkele schroefjes. Bevestig Zowel de filter als het verwarmingselement in het aquarium. Sluit de draden correct aan, op de foto kan u zien hoe ik dit heb gedaan. Verder steken we ook al de temperatuursensor op de juiste plek. We werken af door de gaten in de bodem waar de kabels door gaan te dichten met silicone, zo is de schakeling veilig. Wanneer we de silicone hebben aangebracht zullen we opnieuw wat geduld moeten hebben bij het drogen.

Step 12: Bouwen Deksel Aquarium (Deel 12)

Benodigdheden

 • Velcro
 • Schroeven
  • 2,5 x 12 (2x)

Aan de slag

Nu nemen we de velcro We bevestigen 1 deel aan de zijkant van het aquarium en een ander deel aan de bodem van het aquarium. Deze velcro dient om de raspberry pi vast te maken in het aquarium. (Ik heb voor velcro gekozen zodat ik de raspberry pi ook terug zou kunnen verwijderen moest dit nodig zijn.) Verder kan u ook al de voedingskabels nog verbinden met de relais. Op de tweede foto ziet u het uiteindelijke resultaat. Bij het aansluiten van de relais moet u wel altijd controleren of het schakelschema wel correct is.

Step 13: Extra Afwerking Aquarium

Extra Benodigdheden

 • Diverse metalen plaatjes
 • Schroevendraaier (eventueel voorboren)
 • Schroeven
  • 3 x 35 (20x)
  • 2,5 x 12 (8x)
 • Planken
  • 4cm x 15,3cm (2x)
  • 4cm x 33,8cm (2x)
  • 30cm x 15,3cm (1x)
 • Grondverf voor MDF (wit)

Aan de slag

Nu kunnen we het aquarium qua uiterlijk gaan afwerken. Ik heb voor de afwerking metalen plaatjes bevestigd rondom het lcd-scherm en het voedervakje. (deze kunnen eventueel afgeplakt worden met zwarte tape als afwerking.) Verder heb ik het aquarium ook geverfd en heb ik een extra bodembakje gemaakt. Onderstaande foto’s tonen hoe ik dit heb gedaan.

Step 14: Schakeling

Nu kunnen we onze schakeling in het ontwerp plaatsen. Op de

foto’s kan u zien hoe u de schakeling moet opbouwen en hoe het eruit ziet wanneer deze in de case wordt geplaatst.

Step 15: Website En Hardware Codes

Als eerste moet je op de Raspberry pi het besturingssysteem Raspbian hebben staan. (zorg voor laatste versie) Wanneer dit is geïnstalleerd kunje beter nog eens een update en upgrade uitvoeren. Gebruik hiervoor volgende commando’s:

 • Sudo apt-get update
 • Sudo apt-get upgrade

Het programma python staat alreeds op je Raspberry, mysql moet je wel nog installeren. Mysql heb je immers nodig om al je data op te slaan in de database. Gebruik hiervoor volgende commando’s:

 • Sudo apt-get install mysql-server
 • Sudo apt-get install mysql-client

Zorg ervoor dat je alle belangerijke informatie zoals wachtwoorden ergens opschrijft, zo kun je deze zeker niet verliezen. Om in te loggen op mySQL gebruik je het volgende commando

 • mysql -uroot -p

Nadat je bovenstaand commando hebt uitgevoerd en je wachtwoord hebt ingegeven, moet je natuurlijk nog je tabellen aanmaken in je database. Dit kun je doen door het bijgevoegde sql bestand te kopiëren naar je raspberry pi (rechtermuisknop om te plakken).

Alle codes in verband met hardware en de website kan u terug vinden op mijn github pagina:

https://github.com/PerrineDeBrabant/SmartFish

Wanneer alles op de raspberry staat qua bestanden, moet je er ook nog voor zorgen dat de scripts automatisch opstarten. Hiervoor voegen we een lijntje code toe aan het rc.local bestand. Dit kunnen we als volgt doen.

 • Eerst ga je naar rc.local: sudo nano /etc/rc.local
 • Dan voeg je dit toe:
  • nohup python3 /home/pi/project1/SmartFish.py &>> /tmp/project.log &
   sleep 10 python
   nohup python3 /home/pi/project1/Project.py &>> /tmp/project.log &
   sleep 5 python
   nohup python3 /home/pi/project1/FilterEnVerlichting.py &>> /tmp/project.log &

Nadat u dit hebt opgeslagen zouden de scripts automatisch moeten starten bij het opstarten van de raspberry pi. (het opstarten kan een paar minuten duren, daar de raspberry pi eerst het netwerk zoekt.) Wanneer er iets verschijnt op het schermpje (de temperatuur) zal het opstarten voltooid zijn. Om de website te bereiken gebruik je het ip-adres dat werd toegewezen aan je raspberry pi gevolgd door :8080. Voor deze connectie moet de raspberry pi uiteraard verbonden zijn met her internet. Zorg dus dat je een wifi netwerk hebt ingesteld
( https://www.raspberrypi.org/documentation/configu...).