Introduction: Conductive Dough / Geleidend Deeg

About: Waag operates at the intersection of science, technology and the arts, focusing on technology as an instrument of social change, and guided by the values of fairness, openness and inclusivity.

Met deze Instructable kan je stroom-geleidend deeg maken. Door toevoeging van zout en zuur aan het deeg wordt dit geleidend. Met genoeg stroom (uit een batterij) en isolerend deeg kun je daarmee lichtjes laten branden of motortjes laten draaien. Je maakt eerst geleidend deeg en daarna isolerend deeg. Beide zijn nodig om de stroom te geleiden. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken in combinatie met de MaKey Makey.

With this Instructable you can make conductive dough for experiments with electric circuits. By adding salt and acid to the dough it becomes a conductive material. With enough power and isolating dough you can turn on lights and run small motors with the aid of a battery. In this Instructable you will first make conducting dough and after that the isolating dough. You need both to conduct an electric current. You could use conductive dough in combination with a MaKey MaKey.

Step 1: Ingredients / Ingrediënten

De ingrediënten die nodig zijn om geleidend deeg te maken:

 • 1 kopje water
 • 1 kopje bloem
 • ¼ kopje zout
 • Cream of tartar (of 9 eetlepels met citroensap uit 3 citroenen)
 • 1 eetlepel zonnebloemolie
 • Nog een haf kopje bloem
 • Kleurstof voor eten

Meet de ingrediënten af en zet deze klaar voor gebruik. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een koffiekopje. Cream of Tartar is lastig te krijgen. Hiervoor kun je ook 9 eetlepels citroensap gebruiken (ongeveer 3 citroenen).

These are the ingredients that you need to make conductive dough:

 • 1 Cup of water
 • 1 Cup of flour
 • ¼ Cup of salt
 • Cream of tartar (or 9 tablespoons of lemon juice from 3 lemons)
 • 1 tablespoon of sunflower oil
 • Another half cup of flour
 • Coloring for food

Measure all ingredients before you start. Use a coffee cup for this. Cream of Tartar may be difficult to obtain. You can alternatively use 9 tablespoons of lemon use (about 3 lemons).

Step 2: Mixing the Dough / Mengen Van Het Deeg

Meng in een medium grote pan de volgende ingrediënten door elkaar: een kopje water, een kopje bloem, een ¼ kopje zout, 9 eetlepels citroensap (of cream of tartar), een eetlepel zonnebloemolie en een beetje kleurstof voor eten (een paar druppels is voldoende). Dat zijn alle ingrediënten BEHALVE een ½ kopje bloem. Dit ga je later gebruiken.

Now mix in a medium sized pan the following ingredients; a cup of water, a cup of flour, a ¼ cup of salt, 9 tablespoons lemon juice (or cream of tartar), a tablespoon sunflower oil and some coloring for food (just a few drops). These are all ingredients, except a half cup of flour, that you will use later.

Step 3: Making the Dough / Deeg Maken

Zet de pan met alle ingrediënten op medium heet vuur. Roer het mengsel continue met een spatel. Het mengsel gaat koken en begint kleveriger te worden. Blijf het mengsel goed mengen, totdat het mengsel een bal vormt. Zodra het deeg gevormd is in een bal, plaats je het op een laagje bloem.

Waarschuwing: de bal zal zeer heet zijn. Laat deze eerst een paar minuten afkoelen voordat je ermee aan de slag gaat!

Put the pan with the ingredient on a medium hot fire. Continuously stir the mixture with a spatula. It will start to boil and gets sticky. Continue to mix it thoroughly, until it forms a ball. As soon as this is the case, you can place it on a thin layer of flour on your workbench.

Warning: the ball will be very hot! Let it cool down for a couple of minutes before your start working with it.

Step 4: Knead the Dough / Kneed Het Deeg

Kneed langzaam de deegbal in de resterende bloem tot je de gewenste consistentie hebt bereikt. Dit wil zeggen: de deegbal is niet meer kleverig en blijft niet meer aan je handen kleven.

EXTRA: Je kunt het deeg bewaren in een luchtdichte bak of een plastic zak. In een plastic zak kan het water van het deeg zorgen voor condensatie (vocht). Dit is normaal. Kneed het deeg na het verwijderen uit de zak en het deeg zal zo goed als nieuw zijn. Als het op de juiste manier is opgeslagen, zal het deeg meerdere weken bruikbaar zijn.

Je geleidend deeg is nu klaar om in experimenten met stroom te gebruiken. Je zult hiervoor ook isolerend deeg nodig hebben. Dat is de volgende stap.

Knead the dough in the remaining flour until it has reached the right consistency. This means that it is no longer sticky - it will not stick to your hands.

EXTRA: You can keep the dough in an air-tight bag or plastic bag. This can cause some condensation in the bag, which is normal. Just knead the dough again after you take it from the bag and it will be like new. If wrapped in the right way, you can keep it fresh for weeks.

Your conductive dough is now ready to be used in experiments with electric power. To make this work you will also need isolation dough, which is the next step.

Step 5: Isolating Dough / Isolerend Deeg

Je bent begonnen met het maken van geleidend deeg. Daarna kan je isolerend deeg maken. Samen kunnen de twee soorten deeg gebruikt worden om stroom te geleiden. Het eerder gemaakte deeg met zout en zuur zal optreden als geleider van de stroom en die je nu gaat maken met suiker zal dienen als isolerend deeg. Hiermee dwing je de elektriciteit via de draden te lopen. Daarnaast heb je batterijen van 1,5 Volt of meer nodig voor het laten branden van lichtjes of het gebruik van motortjes of zoemers.

Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt voor isolerend deeg:

 • 1 kopje bloem
 • Een extra ½ kopje bloem
 • Een ½ kopje suiker
 • 3 eetlepels zonnebloemolie
 • Een ½ kopje met gedestilleerd water. Dit kan je kopen bij de drogist. Een andere optie is gebruik maken van afgekoeld gekookt water (maar dat werkt minder goed).

You started by making conductive dough. In a similar fashion you can create isolating dough. Together, they can be used to conduct electricity in your experiments. The dough made with salt and acid will work as a conductor, while the one you are going to make with sugar will work as an isolator. With an isolator you can force the electric current to run through wires. Besides this you will need batteries of 1,5 Volts or more to let operate lights, motors or buzzers.

These are the ingredients you will need for isolating dough:

 • One cup of flour
 • An extra half cup of flour
 • A half cup of sugar
 • 3 tablespoons of sunflower oil
 • A half cup of distilled water. You can buy this at a chemist/pharmacy. Another option is to use cooled down boiled water (but this will not work so well).

Step 6: Preparation / Voorbereiding

Meet de ingrediënten af en zet deze klaar voor gebruik. Gebruik hiervoor een koffiekopje. Meng een kopje bloem en een half kopje suiker in een pot of grote kom. Het half kopje bloem ga je later gebruiken.

Measure the ingredients, use a coffee cup to do this. Mix one cup of flour and a half cup of sugar in a large bowl. The other half cup of flour will be used later.

Step 7: Add Sunflower Oil and Water / Voeg Zonnebloemolie En Water Toe

Voeg nu de drie eetlepels zonnebloemolie toe. Meng dit mengsel met een kleine hoeveelheid gedestilleerd water (ongeveer 1 eetlepel) en roer het geheel goed. Als het water is geabsorbeerd door het mengsel, herhaal je dezelfde stap – het toevoegen van een lepel gedestilleerd water. Kneed meer water in het deeg zodat er een kleverige, deeg-achtige textuur ontstaat. Nu kneed je de resterende bloem in het deeg totdat een gewenste textuur is bereikt: het deeg moet goed kleedbaar zijn en niet meer kleven. Zodra het mengsel deze consistentie heeft, kneed dan het mengsel dan tot een bal.

Add the three tablespoons of sunflower oil. Mix this with a small amount of distilled water (about one tablespoon) and stir well. When all of the water is absorbed in the mixture, you repeat this last step - adding an extra tablespoon of distilled water. Knead more water in the dough, to create a sticky dough structure. Now add the remaining flour until the right texture is reached, when the dough is no longer sticky. As soon as you reach this stage, knead the mixture in the form of a ball.

Step 8: Ready for Experiments

Als het isolerend deeg de juiste textuur heeft bereikt, kun je samen met het geleidende deeg, verschillende constructies maken die de stroom kunnen geleiden. Je kunt de twee soorten deeg uit elkaar houden doordat je aan het geleidend deeg een kleurstof hebt toegevoegd.

When the isolating dough has reached the right consistency, together with the conducting dough you can make several constructions that can lead an electric current. You can keep the two kinds of dough apart because you have added a coloring to the conducting dough.