Introduction: Tic Tac Troll

Robot que juga al tres en ratlla i que si cal fer a vegades trampes

les farà per mosquejar-te fent algun soroll i canviant-te la fitxa de lloc a favor seu.

Aquest projecte de braç robòtic consta de 3 servos i un magnetisme per poder jugar al tres en ratlla. L’objectiu és que jugui al tres en ratlla i pugui agafar fitxes tant seves com les del contrincant amb visió per computador per tal de poder trolejar a vegades els jugadors.

A continuació en aquest instructable explicarem pas a pas com realitzar aquest robot:

Supplies

1 x HC-SR04

1 x RASPBERRY PI3 MODEL B+

3 x Servo yg 210.

1 x Alimentador micro usb 5V 2.5A

1 x Alimentador 12 V

1 x 12V ELECTROMAGNET

1 x NPN transistor

1 x Buzzer

1 x Breadboard

30 x Cables mascle mascle.

30 x Cables famella famella.

5 x Estructures metàliques.

4 x Engranatges.

Step 1: Què No S'ha De Fer:

El que no s'ha de fer es que els servos aguantin tot el pes, sinó necessitarà contrapesos.

Per evitar això s'ha hagut de utilitzar els engranatges que veurem en el següent pas.

Step 2: Començar a Fer L’estructura:

Els servos han d’estar col·locats de tal forma que no suportin l’estructura sinó només donin força al rotor mitjanant engranatges. Un dels quals haurà d’estar subjecte a l'estructura deixant fer àgilment el moviment rotacional.

Step 3: Instal·lar La Càmera:

Per

realitzar la instil·lació de la càmera a la raspberry pi i perquè funcioni bé el robot l’haurem de situar a una altura suficient perquè capti tot el taulell de joc.

En quant a la il·luminació serà crucial per després processar bé les imatges amb la intel·ligència artificial.

Mitjançant la visó per computador la càmera pren una imatge. Aquest n'extraurà el taulell.

Un cop tenim el taulell centrat (transformation) el dividim en les parts que té cada casella en el cas del tic tac toe fem 9 divisions on es poden trobar en el codi, per trobar si en cada posició hi ha la figura buscada.

A més s’ha instal·lat un sensor de proximitat i un buzzer per detectar si l’usuari està tapant la càmera i que s’enfadi el robot sonant.

Step 4: Instal·lar Imant:

L’imant

serà l’encarregat de agafar les peces, per això el col·locarem en la punta del servo que farà de canell. I s’activarà mitjançant la comanda GPIO.HIGH i desactivarà GPIO.LOW.

L’imant es controlarà amb un transistor el qual necessitarà una resistència de 330 Ohms en el cas que el circuit secundari sigui de 12 Volts i 2 A.

Step 5: Cablejar:

En aquest cas el més simple és deixar-vos l’esquema degut a la seva complexitat d’explicació. S’adjunta imatge del fritzing.

El buzzer també s'utilitzarà per donar sentiments al robot de tristesa i felicitat. Sobretot quan faci trolls.

Step 6: Codi:

El codi està disponible a la següent URL: https://github.com/TicTacTroll/TicTacTroll

Consta de un únic fitxer Python v3. D’aproximadament 700 línies on hi ha programada tant la lògica del joc, com el moviment dels servos i finament la visó per computador.

Step 7: Som:

Som l'Ernest Tapias (1424838) i el Carles Ribera (1423992).