Introduction: Togglebutton Till Arduino

Du ska bygga en koppling som ska få en lampa att tändas eller släckas när du trycker ner en knapp.

Knappen funkar likadant som en strömbrytare på en apparat hemma t.ex. TV.

En arduino är en väldigt liten dator som man kan använda för att styra bl.a. lampor.

En arduino består av en processor, ett minne och många in- och utportar.

Materiel:

Arduino (Uno)

5 Sladdar

Resistorer (10000 Ω och 340 Ω)

Brytare (knapp)

LED-lampa (1,6V, 0,01A)

Breadboard (Vit platta med hål som Leder ström genom sig)

Step 1: Förbered Allt Och Koppla Kablar

Du kommer behöva en arduino, en breadboard (den vita plattan med hål i), fem kablar, en lampa, en strömbrytare och två resistorer.

Koppla dina sladdar och dina sladdar och din lampa som bilderna visar.

Kom ihåg att sätta lampan åt rätt håll. Lampan ska ha ett ben som är längre än det andra. Detta är anoden(positiv) och ska därför var kopplad till sladden som ger ut en signal.(digital porten, grå sladden). Det kortare sidan är alltså katod (negativ och ska kopplas till jord-sladden, övre röda sladden).

En breadboard har kablar som går genom den. Det är därför du kan koppla genom att bara sätta sladdar i den. Kablarna går som bilden visar.

Step 2: Resistorer Och Ellära

Du kommer också behöva resistorer.

Resistorer begränsar spänningen som kommer igenom kopplingen och förhindrar att din lampa skadas eller förstörs.

Du kommer behöva två resistorer.

För att räkna ut vilka resistorer du behöver så ska du använda Ohms lag som säger:

R = U * I

R = Resistans (Ω) U = Spänning (V) I = Ström (A)

Du ska använda en lampa med en spänning på 1,6V och strömstyrka på 10 mA (0,01 A).

Din Arduino ger ut en spänning på 5V

R = (5-1,6) / 0,01 = 340 Ω

Detta ger att den övre resistorn ska ha resistansen 340 Ohm (Se bilder).

Den nedre resistorn är enbart där för att strömbrytaren inte ska få hög spänning. (10000 Ω)

Fäst resistorerna som bilden visar.

Step 3: Programmering

Nu behöver du programmera din arduino. Koppla in den till din datorn med den inkluderade USB-sladden och ladda ned den senaste versionen av Arduino:s mjukvara och öppna sedan programmet.

Bilden visar all den kod som behöver skrivas.

Beskrivning av vad allting betyder:

int beskriver att det är en variabel.

E bestämmer om lampan ska lysa (1) eller inte (0). Endast heltal är tillåtna

boolean är också en variabel men testar bara om något är sant eller falskt

void setup är uppstartsinställningar

pinMode är vart kontakterna är anslutna och om det är in-
eller utport.

void loop är en loop. Allt inom den upprepas.

E=digitalRead(5) säger åt din arduino att den ska läsa av signalen ifrån port 5

delay(150) säger åt den att sedan vänta i 150ms

if(E==HIGH && bb==false) testar om både E får en signal och om bb är falskt

digitalWrite(9,HIGH) gör så att arduino skickar ut en signal i port 9 om ”if” innan stämde.

bb=true ändrar variabeln till sann.

}else if(E=HIGH && bb==true) testar om E får en signal och om bb är true. Men bara om testet innan inte stämde.

digitalWrite(9,LOW) gör så arduino slutar skicka ut en signal från port 9.

bb=false ändrar variabeln till falsk.

Nu ska allt funka. Om du trycker på knappen och sedan släpper den bör lampan hålla sig kvar i läget som den var i när du släppte knappen.

Lycka till!