Introduction: Togglefunction Tutorial

Gå in på https://www.arduino.cc/

Step 1: Software

Gå sedan in på software

Step 2: Installera Arduino

Välj det alternativet som passar bäst till din dator

Step 3: Starta Med Arduino

Det kanske ser ut så här i början. Eller något liknande iallafall.

Step 4: PinMode();

Vi ska skriva grejer under "void setup()", det som man skriver under där sägs bara en gång till arduinon. Det som vi kommer skriva här behöver ardunion bara veta en gång.

Vi kan börja med att skriva "pinMode(7, INPUT);", 7:an säger till Arduinon att något kommer att hända där. Med INPUT så säger man att det kommer att komma ström från 7:an.

Sedan där under så skrev vi "pinMode(12, OUTPUT);" 12:an säger till arduinon att något kommer att hända där. Med OUTPUT så säger vi att tar emot ström där.

Step 5: Int

Det som skrivs i "void loop()" kommer sedan att köras om och om igen hela tiden tills man stänger ner programmet sen när man sätter på den.

Först skriver vi "input = digitalRead(7);", då säger man till att "input" ska läsa vad som kommer från nummer 7 hela tiden.

Då måste vi säga till vad "input" är för något. Det gör vi där uppe när vi skrev "int", när vi satte att "input" är lika med 0. "int" är att man ska definiera en variabel. Så då skriver vi "input" där uppe då säger vi att "input" är lika med 0 i början. Vi ska sedan sätta på en knapp på kopplings bordet. Så när vi senare kommer trycka in den knappen så kommer "input" att var lika med 1.

Step 6: Boolean

Där uppe under int så ser du att det har kommit upp ett nytt ord. Boolean är att man kan göra så att en variabel är true eller false. Denna variabel kallar vi just nu pin0n. Detta kommer sedan att vara om lampan lyser så kommer det att vara true annars kommer den vara false.

längre ner har det kommit upp en if-sats som man kallar det. if-satser är väldigt bra att vet och används i princip alla program idag. Just denna kod betyder att om input är lika med 1 och pin0n är false då blir pin0n true. Annars om input är 1 och pin0n är true så blir pin0n false. Input kommer sedan att vara 1 när vi trycker på knappen på kopplingsbordet.

Step 7: If-sats Till

Under den förra if-satsen så ska du skriva en till if-sats som ska säga till att om pin0n är true så ska den skicka ut ström genom port 12 annars om pin0n är false så ska den inte skicka ut någon ström från port 12.

Nu har vi hela koden och ska bara göra våran krets mellan kopplingsbordet och arduinon.

Step 8: Kopplingsbordet Och Aruinon

Man tar en sladd(röda sladden) och kopplar den mellan kopplingsbordet och arduinonons 5V port.

Sedan så kopplar man den röda sladden till en knapp som släpper igenom ström över till andra sidan om man klickar på den. Om man inte klickar på den så är strömmen fortfarande kvar på samma sida men åker sidled två knappar till vänster där den har sin fot.

Vid den foten har vi satt en resistor som ledder till en jord (blå sladden), som sedan dödar all ström som går in i arduinon. Anledningen till att man sätter en resistor där är för att arduinon inte klarar av att få i sig 5V hela tiden.

På andra sidan av kopplingsbordet har man satt en annan sladd(gula sladden), den sladden leder till port 7, det är här knappens funktion kommer till användning. För om man klickar på knappen så kommer det komma in ström i port 7. Vi vet från tidigare att det är port 7 som bestämmer om vi ska skicka ut ström eller inte.

När man trycker på den knappen och det kommer ström till port 7 så ska den ändra sin 0:a till en 1:a eller om den redan har en 1:a så ska den ändra från en 1:a till en 0:a.

Som vi vet tidigare så vet vi att om port 7 har en 1:a så ska port 12(orangea sladden) skicka ut ström. Mellan lampan och port 12 så finns det en resistor som anpassar den strömmen som lampan vill ha. Detta kan man räkna ut med Ohms lag som lyder . Där R är resistansen som vi vill få reda på, U är spänningen och I är strömmen.

Vid lampans andra sida så ska det finnas en jord som dödar all ström som är kvar.

Step 9: Klar

Nu ska du bara skicka in din kod in i arduinon genom att koppla dom tillsammans med en kabel och klickar på knappen uppe till vänster i din kod.