Introduction: TuinStoel / GardenChair >€9

(NL) De basis idee van deze stoel komt uit het bos bij gebouw KKN6 in
Arnhem.
Met de technische tekening uit stap1 en het nodige materiaal / gereedschap.
Is de stoel in 2 uur te bouwen.
Hierna heb je uren de tijd om te genieten van je werk.


(EN) The basic idea for this chair comes from the woods near building KKN6
in Arnhem.
With the technical drawing from step 1 and the necessary equipment / tools
the chair can be manufactured in 2 hours.
After this, you have hours to enjoy your work.

Step 1: De Tekening / the Drawing


(NL) Op de technisch tekening ,
staan alle onderdelen met lengtes en boorgaten.

(EN) All parts, with lengths and drill holes, are on the technical drawing.

Step 2: Het Materiaal / the Material

Boodschappenlijstje :
2x 45x28x3000mm
2x 45x28x2400mm
2x draadijzer M6 1000mm
8x grote ring M6
8x dopmoer M6

(NL) Gereedschap:
Houtzaag, ijzerzaag, meetlat, potlood, accuboor, houtboor 7mm.


(EN) Shopping list

2x 45x28x3000mm slat
2x 45x28x2400mm slat
2x wire end M6 1000mm
8x washer M6
8x cap nut M6


(EN) Tools:
Saw, hacksaw, ruler, pencil, cordless drill, wood drill 7mm.

Step 3: Zagen, Boren, Schuren / Sawing, Drilling, Sanding.

Step 4: Klaarleggen / Perpare for Assemble

Om het rijgen wat makkelijker te maken is het handig om alles klaar te leggen.

Step 5: Alles Aan Elkaar Rijgen/ All Stringing Together.(NL) Plaats een ring en een dopmoer aan het begin van het draadijzer.
Daarna rijgen je de houten onderdelen er aan begin met het midden van de
stoel.
Daarna rijgen de het zitgedeelte en de rugleuning aan het draadijzer.
Als hulpmiddel kan je een spanband gebruiken om de uiteinde tegen elkaar te
trekken.

(EN) Place a ring and a cap nut at the start of the wire end.
Next you string the wooden parts on the wire end, starting with a center
peace.
Then thread the seat and the backrest to the wire end.
As a tool you can use a strap to pull the peaces together.

Step 6: Proefzitten / Testing

(NL) Nu het makkelijkste gedeelte er op zit,
moet er nog een ding gebeuren.

PROEF ZITTEN.

Het proef zitten gaat zo:

Linkerhand iets te drinken.
Rechterhand iets te knabbelen.
Stap over het zitvlak en laat je rustig zakken.
Hierna de rug tegen de rugleuning leggen.

Pas lichte ontspanning toe.


(EN) The final step is quality control:

TEST SITTING.

The proper protocol is as follows:

Left hand: something to drink.
Right hand: something to nibble.
Stand before the seat facing away from it and slowly set your self down.
Then lay back against the backrest.

Relax.
Repeat as needed.