VERNACULAR#1

Introduction: VERNACULAR#1

El que plantegem és donar la volta al pensament d’Aalto i la seva necessitat de crear material de rebuig, ja que els troncs d’arbre no podien ser emprats més de X vegades, per aconseguir quelcom únic i, per contra, aprofitar el funcionament d’aquesta eina per no llençar absolutament gens de material.

El que s’ha ideat és doncs una figura amb tant sols 3 parts: la base, el perímetre superior i les columnes, de manera que, calculant on generaria les estructures la màquina intuïtivament, tanquessin la figura.

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Halloween Contest

   Halloween Contest
  • 3D Printed Student Design Challenge

   3D Printed Student Design Challenge
  • Tinkercad Student Design Contest

   Tinkercad Student Design Contest

  Comments