Oorbellen En Scrabble

nodig:

- lasercutter

- mdf-plaat van 4 mm dikte en van 300x600mm grootte

- inkscape programma

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Inkscape

download inkscape gratis via https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/

via de tool "sterren en veelhoeken" in de linkerkantlijn kan je leuke vormen maken met behulp van de spaakverhouding en afronding.

via de tool "transformeren" (shift+ctrl+m) kan je objecten laten roteren om een soort van mandala te creëren.

via de sneltoets ctrl+d, kan je objecten dupliceren, dit gebruikte ik bij het roteren.

opgelet voor de lasercutter:

rode lijn = uitsnijden

zwart vlak = graveren

blauwe lijn = insnijden

Step 2: Eindresultaat

Be the First to Share

  Recommendations

  • Book Character Costume Challenge

   Book Character Costume Challenge
  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest

  Discussions