author
Người giúp việc sẽ được đào tạo nghề giúp việc qua chương trình “Đào tạo người giúp việc cấp tốc” của trung tâm Hồng Doan. Do vậy các chị em lần đầu tiên đi làm giúp việc cũng không phải lo lắng.
  • joined instructables

    giupviechong15 joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed