Introduction: Water Rocket Airplane

About: Industrial designer

Dit model van vlieger is geschikt als het wordt aangedreven door een zeer sterk aandrijvingsmechanisme.

Aan de bovenkant van de vleugels ontstaat er een onderdruk ten opzichte van de onderkant van de vleugel. Aan de vleugeltoppen komen lage druk en hoge druk samen, deze vormen dan spiraalvormige turbulenties aan de vleugeltoppen die zich naar achteren en onder voortzetten. Hoe groter de invalshoek, hoe groter de drukverschillen en hoe groter de vortex is. Meestal is deze zogenaamde 'vortex' ongewenst. Maar bij deltavleugels is het optreden van vortices echter een gewenst effect waarmee de draagkracht bij lage snelheden en grote invalshoeken vergroot kan worden.

Step 1: Afschiet Platform (1)

Om de water raket vlieger af te schieten hebben we een afschiet platform nodig. Dit kan eenvoudig, maar ik heb er een iets complexere gemaakt.

Afbeelding 1 toont de plank (met afmetingen in mm) waar alles op gemonteerd zal worden.

Afbeelding 2 toont de twee planken die loodrecht op de andere zal gemonteerd worden. In afbeelding 3 zie je dat je eerst een gat zal moeten boren (iets kleiner dan de kurk). Hier duw je de kurk in. Hierna draai je het ventiel in de kurk. Hierdoor klemt de kurk tussen het hout.

Om de fles / het vliegtuig nog harder te laten afschieten heb ik 4 oogjes geplaatst zoals te zien op de foto. Door hier een klem in te steken kan je de fles vastklemmen zodat hij pas wegschiet wanneer je de klem wegtrekt.

Deze constructie bevestig je nu loodrecht op de eerste plaat (afbeelding 4). Om de fles / het vliegtuig te begeleiden bevestig je nog 2 latten op de plaat (afbeelding 5).

Step 2: Afschiet Platform (2)

Om de poten van het afschiet platform te maken heb ik een balk hout (afbeelding 6) genomen, hier 2 poten op geschroefd en er een latje aangemaakt zodat de poten op een bepaalde stand bleven staan (afbeelding 7).

Deze constructie maakte in vast aan het andere deel (afbeelding 8).

Het afschiet platform is nu klaar.

Step 3: Vleugels

Voor de vleugels heb ik eerst 2 platen uitgesneden in de vorm van een driehoek (als er geen grote platen balsa te koop zijn koop je lange stroken en plak je deze aan elkaar.

Hierop bevestigde ik een ronde staaf hout (aan de voorkant van de vleugel), en een dunne staaf balsa die afloopt (aan de binnenkant van de vleugel).

Hierna heb ik ribben uit balsa gesneden. Deze kleef ik dan op de driehoeken, zodat er een vleugelprofiel ontstaat. over deze ribben kleef ik een zeer dunne laag balsa.

De vleugels worden afgewerkt door op het einde een blokje balsa vast te kleven en deze mooi gelijk te schuren.

Later kan je de vlieger uitbalanceren door op de uiteinde bolletjes lood te stoppen.

Step 4: Basis

Als basis voor dit vliegtuig gebruik ik 2 latten balsa (afbeelding 1). Als kop gebruik ik een driehoek (afbeeling 2).

Hierop kleef ik dan de vleugels (een klein beetje schuin naar boven) en de staart.

Step 5: Fles

Als laatste stap kleef ik er de fles nog op (met 2 componentenlijm). Zorg ervoor dat de fels genoeg uitsteekt zodat hij op de lanceerbasis past!

Het vliegtuig is klaar en kan afgeschoten worden!

Launch It! Contest

Finalist in the
Launch It! Contest