Introduction: Adaptacio Funcional : Girar Les Pagines D'un Libre

El material que necessitem es : un pinzell, un rellotge de plastic i elastiques

Step 1: Primer Pas

Col-locar els elastiques al final del pinzell, donant varies vegades la volta

Step 2: Segon Pas

Col-locar el rellotge d'aquesta manera, el braçalet per dalt de la mà i la finestra del rellotge a la cara palmar de la mà.

Step 3: Tercer Pas

Col-locar en pinzell darrera el rellotge com podeu veure sobre les fotos.