Introduction: Creativity : Geocatch Map

About: Student Industrial Product Design @ Howest Kortrijk

Om de mensen de natuur op een alternatieve methode te leren ontdekken, hebben wij ervoor gekozen om een bosplan te maken van een specifiek gebied uit de Vlaamse Ardennen. Dit bosplan kan een tafel of eender wat zijn waarop elementen staan aangeduid (gegraveerd) die gezocht kunnen worden door zich te oriënteren met de kaart.

Op deze manier leren mensen het gebied en de natuurlijke elementen ontdekken die typisch zijn voor dat bepaald bos of weiland.

Wij zouden werken met een tafel in de vorm van het bos zelf en hen naast de natuurlijke elementen ook leiden naar plaatsen met een mooi uitzicht of leuke plekjes in het bos met mogelijke bezienswaardigheden. Dit zal er ook voor zorgen dat de ervaring groter wordt. Het doel is om een mooie exploratie te creëren door de natuur aan de hand van onze Geocatch Map.

Locatie

- Muziekbos (dit kan ook uitgebreid worden naar andere gebieden in de Vlaamse Ardennen)

Doelgroep

- Klein/ groot, jong,/oud,...

Mogelijke natuurelementen

- Keien - Paddenstoelen - Mos - Schors - Bladeren - Takken - Insecten - Grassen - ...

Step 1: Materialen En Overige Tools

Materialen

- 2 triplex platen om te lasercutten

- Onderplaat voor de triplex platen (60 x 60 cm)

- Lasercutter

- Epoxy

- Weegschaal

- Plastic bekers

- Mengstokjes

- Cirkelvormig potje dat je nadien niet meer nodig hebt

- Silicone

- Natuurelementen uit het gekozen bos

- Verf

- Verfborstels

- Spuitlak

- Houtlijm / Knutsellijm / hot glue

- Kunstgras, houtschavelingen, schors,.... (ter afwerking van de map)

- Dubbelzijdige tape

- Klokboor diameter 55 mm

- Boormachine

- Figuur - of wipzaag

Files

- Lasercutfile van het gekozen bos

- Legende met uitleg van de iconen

- STL - Files ( 3D - printbare bestanden)

(- Foto's uit het bos)

Step 2: Lasercutten Van De Triplex Platen

Open de file "Lasercutfile Muziekbos" en laat deze lasercutten. De lijndiktes en kleurencodes zijn al correct ingesteld ( de blauwe lijnen zijn stukken die geëtst worden, de rode lijnen zijn snijlijnen). Hieraan moet in principe niks meer veranderd worden. Het beste is om de file op een USB - stick te kopiëren wanneer men beslist om deze te laten laseren.

Indien er geen toegang is tot een lasercutter kan de plaat ook verzaagd worden aan de hand van een figuur - of wipzaag.

Het resultaat dat men moet bekomen, zijn twee platen :

- Een deel dat dienst doet als grondplaat

- Een deel dat op de grondplaat moet verlijmd worden

Step 3: Maken Van Een Siliconen Mal

Om de onderdelen uit epoxy te kunnen vervaardigen, moet er eerst een siliconen mal gemaakt worden. Gebruik hiervoor een potje ( niet al te groot) waarin de silicone dient gegoten te worden. Ga vervolgens op zoek naar een cirkelvormig voorwerp (dit kan bv een glas zijn ) met een diameter. van +/- 50 mm.

Bevestig het glas aan de hand van dubbelzijdige tape in het potje. Deze zal dienst doen als vormholte tijdens het gieten van de epoxy. Er kan eventueel een verhoging voorzien worden om het gieten van de epoxy later gemakkelijker te maken.

Weeg daarna 200 gram silicone af volgens de aangegeven verhoudingen en meng beide componenten met elkaar in de plastic beker gedurende een 3 - 5 minuten. Zorg zeker dat de boorden mooi mee gemengeld worden. Giet het mengsel in het potje en laat het geheel uitdrogen volgens de aangegeven uithardingstijd.

Je kan ook meerdere mallen maken indien dit gewenst is. Wij hebben dit gedaan omwille van de lange uithardingstijd van de aangekochte epoxy die je zal nodig hebben in een van de volgende stappen.

Step 4: Ontvormen Van De Siliconen Mal

Nadat de silicone volledig uitgehard is, kan deze uit het potje gehaald worden. Dit zou zonder problemen moeten verlopen aangezien silicone een materiaal is dat aan niks hecht.

Deze vorm zal in een volgende stap dienst doen als mal om de epoxy met het natuurelement erin te gieten.

Step 5: Tussentijdse Field Research Naar Elementen Uit Het Bos

Om een beeld te krijgen van de locatie en aanwezige elementen, kan een field research gedaan worden. Een eerste trip naar het bos om de GeoMap vast te leggen !

Step 6: Verzamelen Van Natuurelementen Die Je in Epoxy Wil Gieten

Afhankelijk van de locatie waarvan een GeoMap wil gemaakt worden, zullen er telkens andere elementen verzameld worden.

Mogelijkheden :

- Keien

- Mossen

- Grassen

- Schors

- Paddenstoelen

-...

Step 7: Gieten Van Epoxy

De volgende stap is het gieten van epoxy in combinatie met de gevonden elementen. Weeg 45 gram epoxy af, opnieuw volgens de juiste verhoudingen. Om de ontvorming van het stuk nadien gemakkelijker te laten verlopen, kan de siliconen mal ingespoten worden met lossingsspray.

Breng de natuurelementen in het siliconen malletje en giet de epoxy hierover tot het malletje zo goed als volledig gevuld is. Om verkleuring onder invloed van het zonlicht tegen te gaan, kan er UV - blocker aan het mengsel toegevoegd worden.

Laat opnieuw uitharden volgens de aangegeven tijd.

Step 8: Resultaat Van De Epoxy Gegoten Onderdelen

Het resultaat van de epoxy in combinatie met de natuurelementen :

Er wordt epoxy gebruikt omdat dit verhindert dat de natuurelementen beginnen te rotten. Hierdoor kunnen deze voorbeeldstukken gedurende een enorm lange tijd gebruikt worden om te tonen aan de bezoekers.

Step 9: Afwerken Van De Geomap : Verven Van De Houten Platen

De laatste stap is het afwerken van de GeoMap. De grondplaat mag zeker en vast een kleurtje krijgen ! Aarzel dan ook niet om hier een eigen creatieve input aan te geven.

Ook werd er een onderplaat voorzien om de epoxystukjes op te plaatsen om alles samen te houden als 1 geheel. Deze mag dus ook gerust een likje verf krijgen.

Step 10: Afwerken Van De GeoMap : Aanbrengen Van Natuurelementen

Om de map nog iets realistischer te maken kan deze versierd worden met elementen uit het bos zelf, of kunstgras, schors,..zoals te zien is op de foto's. Opnieuw ben je naast ons voorbeeld vrij om je eigen gang te gaan met de aankleding.

Step 11: Afwerken Van De GeoMap : 3D - Printen Van Onderdelen

Tot slot :om nog wat meer dimensie te geven, kunnen er stukken ge - 3D - print worden. Hiervoor werden een aantal files bijgevoegd in het overzicht met de benodigde materialen en files ( map "STL - files").

Daarnaast kunnen er nog andere dingen geprint worden indien dit gewenst is. Dit kan aan de hand van onderstaande links :

https://www.thingiverse.com/

https://grabcad.com/library

Om de stukken te laten printen, kan er gebruikgemaakt worden van volgende website :

https://www.thingiverse.com/

Hier is het van belang dat de files een STL - extensie hebben. Dit zou op de twee bovenvermelde links wel al het geval moeten zijn.

Step 12: Afwerken Van De GeoMap : Lakken Van De Prints En Aanbrengen Op De Map

De stukken kunnen eventueel nog een kleurtje krijgen.

Eens de stukken gelakt zijn, kunnen deze op de map verlijmd worden !

Step 13: Ready to Explore !!

Nu de kaart afgewerkt is, kan de exploratie van het bos starten ! Enjoy kids en natuurlijk ook volwassenen!!

Woodworking Contest

Participated in the
Woodworking Contest