Introduction: Dutch 8x8 Neopixel Word Clock

About: I'm a social-worker, working with 12 - 23 year-olds. I used to be a printer. In 2018 I opened a small makerspace (www.imdib.nl) in my house, where I have lasercutters, 3d-printers, Arduino's, Mindstorms and ot…

A friend introduced me to neopixels (WS2812) programmable LED's. That would be great for my word clock, so I re-did the clock. It is very much a mixup with a slightly different size and code.

The 8x8 WS2812 modules are also cheaper than the colorduino, I used before.

Check out my previous Ible if you want to make this clock with a colorduino.

Because this is a Dutch clock, I will also add instructions in Dutch.

-------------------------

Een vriend (Thijs) introduceerde de neopixel (WS2812) bij me. Deze programmeerbare LED's zouden geweldig zijn voor mijn woordklok. Deze instructie is dan ook hetzelfde als mijn vorige, maar dan met neopixels in plaats van de colorduino.

Daarnaast is de neopixel 8x8 module ook nog een stuk goedkoper dan de colorduino.

Kijk bij mijn vorige Ible als je deze klok met een colorduino wilt maken.

De klok heet model 9:30 omdat dat de tijd is waarop hij start als je de stekker er in steekt. Hij heeft geen schakelaars, dus je moet hem gelijk zetten door tot 9:30 (of 21:30) te wachten en dan de stekker erin te steken.

Omdat deze klok een volledige Arduino nano gebruikt, zijn er nog wel poorten beschikbaar om als je dat wilt knoppen toe te voegen of bijvoorbeeld een licht-sensor of een seconden-LED.

Step 1: Cut the Parts

Use a lasercutter (at your local makerspace) to cut the parts.

Al designs are made in Gravit Designer. I added both the original designs and the PDF's for the lasercutter.

The different parts are cut from different materials:

 • Case: 3 mm black acrylic
 • Backplate: 3 mm transparent acrylic
 • Defuser: 3 mm milk white translucent acrylic
 • Screen: 3 mm reverse black on transparent acrylic

-------------------------

Gebruik een lasersnijder (bij je plaatselijke makerspace) om de bijgevoegde ontwerpen uit perspex te snijden.

Ik heb alle ontwerpen in Gravit Designer getekend en zowel de originele ontwerpen als de PDF bestanden voor de laser bijgevoegd.

Ieder bestand wordt uit een ander materiaal gesneden: (in Nederland zijn deze materialen te bestellen bij Trotec.)

Step 2: You Will Need

Materials:

 • All the cut acrylic parts
 • Arduino nano
 • 8x8 neopixel matrix
 • 3x male - female jumper wires
 • 6x M3x10mm bolts and nuts
 • tape
 • USB charger from at least 1A

Tools:

 • Wire stripper
 • Snips
 • Soldering materials
 • Screwdriver
 • Computer with Arduino IDE

-------------------------

Materialen:

 • Alle gesneden perspex onderdelen
 • Arduino nano
 • 8 x 8 neopixel (WS2812) matrix
 • 3 x jumper wire met aan 1 kant een man en aan de andere kant een vrouw stekker
 • 6x M3 x 10 mm boutjes met moertjes
 • tape
 • USB lader van minimaal 1A

Gereedschap:

 • Striptang
 • Zijsnijder
 • Soldeerspullen
 • Schroevendraaier
 • Computer met Arduino software

Step 3: The Screen

Put the screen in the frame. It doesn't matter how.

-------------------------

Duw het scherm in het raampje waar hij precies in past. Het maakt niet uit hoe om. (alle kanten zijn hetzelfde)

Step 4: First 3 Panels

 • Put the panel with the slightly smaller hole in the first slots of the top panel.
 • Put the panel with the screen in it in the next, bigger slots. Make sure to put it the right way down (upside down).
 • Add the panel with the many holes to the bigger slots. Make sure that the bigger holes line up with the words in the screen.

-------------------------

 • Er is een raampje met een iets kleiner venster, doe deze in de voorste gaten van de bovenplaat.
 • Stop het venster waar het scherm in zit in de volgende, grotere gaten. Let nu wel op dat hij er goed om in gaat.
 • Plaats nu het paneel met de vele gaten in dezelfde grotere gaten als het scherm, zodat de gaten overeenkomen met de woorden in het scherm.

Step 5: The Defuser

 • Check if everything lines up.
 • Put the defuser blocks in the grit. (this is a lot of work)

-------------------------

 • Controleer of alle gaten overeenkomen met de teksten door het scherm in het licht te houden.
 • Stop alle melkwitte blokjes in het raamwerk. Dit is een hoop gepriegel, dus kijk uit dat ze er niet weer uit vallen.

Step 6: The Wires

 • Use short jumper wires.
 • Cut the 3 wires in half.
 • Strip the cut wires a few mm.

-------------------------

 • Gebruik korte jumper snoertjes.
 • Knip de snoertjes door midden. (of knip ze korter als je geen korte had)
 • Strip de laatste paar mm van de geknipte snoertjes.

Step 7: Soldering

 • Solder wires to the "in" ports of the neopixel matrix. Use a male for the +5V port and female for the GND and IN ports in 3 different colors.
 • Solder the other wires to the Arduino. Use the male part in the same color as the +5V to solder to the 5V of the Arduino. Solder the other wire in the same color as the GND to the GND of the Arduino and solder the same color female version of the IN to the D6 port on the Arduino.
 • Connect all the same colors with each other.

-------------------------

 • Gebruik de "IN" kant van de neopixel matrix om de draden aan te solderen. Gebruik een draadje met een mannelijk stekkertje om aan de +5V van de neopixel te solderen.
 • Soldeer een draadje met een vrouwelijk stekkertje in een andere kleur aan de GND van de neopixel.
 • Gebruik een draadje met een vrouwelijk stekkertje in een derde kleur om aan de IN te solderen.
 • De afgeknipte andere helft van alle stekkertjes worden aan de Arduino gesoldeerd. De vrouwelijke kant van het +5V draadje gaat aan de 5V van de Arduino.
 • De mannelijke kant van het GND draadje komt aan de GND van de Arduino.
 • De mannelijke kant van het IN draadje komt aan poort D6 van de Arduino.
 • Verbind alle mannelijke stekkertjes met de vrouwelijke van dezelfde kleur.

Step 8: Programming

 • Before you open the Arduino software, you will need to make sure that you have the Time.h and the neopixel.h library in the library folder in the Arduino folder.
 • Now you can connect the Arduino with your computer and upload the sketch.

In the sketch you can change the colors and the starttime bij changing them in the top part of the sketch.

If you plug the clock with a standard sketch in at exactly 9:30, the clock will change the time 3 minutes early. This is because it is a word clock and personally I would say that it is 5 o'clock when it is 3 before 5. If you don't want that, you can change the sketch or just plug the clock in at 9:33.

-------------------------

 • Voordat je de Arduino software opstart, moet je er eerst zeker van zijn dat je de time.h en de neopixel.h library in de library map in de arduino map hebt staan.
 • Nu kan je de arduino software openen en de Arduino op de computer aansluiten en de sketch uploaden.

In de eerste regels van de sketch kan je de kleur van de teksten op het scherm aanpassen en als je wilt ook de tijd waarop de klok start als je hem aan zet.

Als je de klok met de originele sketch om 9:30 aan zet, zal hij 3 minuten te vroeg van tijd verspringen. Dit heb ik zo ingesteld omdat ik persoonlijk als het 3 voor 5 is, zeg dat het 5 uur is. Als je dit niet wilt, kan je dit in de sketch aanpassen, of je wacht tot 9:33 om de klok aan te zetten.

Step 9: Insert the Neopixels

 • Unplug the neopixel matrix from the arduino.
 • Lay the neopixel matrix on the defusers with the wires left-bottom.
 • Put the wires trough the hole in the next panel.
 • Put the panel in the holes of the top panel.
 • Connect the neopixel matrix with the Arduino again.
 • Put the Arduino in the designated slot.
 • Tape the Arduino in place.
 • Put the nuts in the T-slots. (if you like you can tape them also in place)
 • Bolt the top panel in place with two bolts.

-------------------------

 • Maak de neopixel stekkers los van de Arduino.
 • Leg het neopixel paneel op de melkwitte blokjes met de snoertjes links onder.
 • Haal de snoertjes door het gat in het volgende paneel.
 • Stop het volgende paneel op zijn plaats in de gaatjes in het top-paneel.
 • Steek de stekkers van het neopixel paneel weer in de stekkers van de Arduino.
 • Leg de Arduino in de daarvoor bestemde opening in het paneel.
 • Tape de Arduino op zijn plaats.
 • Leg de moertjes in de T-slots. (gebruik eventueel ook tape om ze op hun plaats te houden.
 • Schroef het top paneel vast met 2 M3 boutjes.

Step 10: Closing Up

 • Put the transparent back panel in place.
 • Add the side panels. (make sure to put the panel with the hole for the USB on the side with the Arduino)
 • Put the 4 bolts in the side panels en bolt close.

-------------------------

 • Plaats the transparante achterscherm op zijn plaats.
 • Plaats de zijpanelen op hun plaats en houdt daarbij rekening met het gat voor de USB-stekker.
 • Schroef de zijpanelen vast met de overige 4 M3 boutjes.

Step 11: Almost There

 • Wipe the vingerprints form the panels.
 • Wait for 9:30 to come by.
 • Plug the clock in an USB-charger of at least 1A.

-------------------------

 • Veeg alle vieze vingers van de klok.
 • Wacht tot het eindelijk een keer 9:30 wordt.
 • Steek de USB stekker in een USB oplader van minimaal 1A.

Step 12: Finished?!

Is this project finished or can we make it better?

Be have many pins still free on the Arduino, so we can add buttons to set the time, or a light-sensor to control the brightness of the neopixels or a LED that blinks every second or...

What would you add, or do different?

-------------------------

Is de klok nu klaar of kunnen we er nog dingen aan verbeteren?

We hebben nog zoveel pinnen beschikbaar op de Arduino, dat we makkelijk nog knoppen toe kunnen voegen om de tijd in te stellen, of een lichtsensor om de helderheid van de neopixels aan te passen, of een LED die iedere seconde knippert, of...

Wat zou jij toevoegen of anders doen?

Remix Contest

Participated in the
Remix Contest