Introduction: Fundamentals of Design Thinking

Bardak tasarımı

Step 1: Persona

Nuriye 22 yaşında öğrenci. En sevdiği kendini anlatan ürün suluboyası. Bu ürünü kompakt olduğu için çok seviyor çünkü çok pratik bir ürün. Su, palet, fırça var boyalar hepsi iç içe. Aynı zamanda kapağı sayesinde çok korunaklı. Dışarda rahatça korkmadan bu ürünü kullanabiliyor. Dışardan bakıldığında suluboya gibi durmamasını seviyor. Sade renklerden oluşmasını seviyor ; lacivert ve beyaz. Boyaları da istediği gibi seçip kendi renklerini koyabiliyor.

Step 2: Bardak Tasarımı

Nuriye'nin en sevdiği üründen yola çıkarak onun için bu bardağı tasarladım. Kompakt bir bardak. Çay için özelleşmiş. Bardağın içinde çay koyabileceği özel bir bölmesi var. Bu bölmeye istediği çayı koyabilir. Bu sayede okulda kendi çayını içebilir. Sadece sıcak su alması yeterli. Aynı zamanda bardağa şekerini ve kaşığını da koyabilir. Güvenli kapağı sayesinde yanında rahatça taşıyabilir.

Step 3: SWOT ANALYSIS

Sınıfta toplu bir şekilde yaptığımız analizde personam için yaptığım bardakta değişikliğe gittim. Analizde yaptığım bardak hakkındaki fırsatlara yoğunlaştık. Bu fırsatlarda bu bardağın boza leblebi için özelleşebileceği söylendi ve bunun servis ürünü olabileceği söylendi.

Step 4: SWOT ANALYSIS

Swot analize göre bardağımı geliştirdim. Bu bardak hem çay bardağı için hem de boza için özelleşmiş bir bardak.

Analizde bu bardağı çay için özelleştirdiğimde şeker için bir bölmesinin olmamasıydı. Bu yüzden şeker bölmesi ekledim. Kapağı sayesinde korunaklı bir bardak. Aynı zamanda kapağını, çay demlendikten sonra poşeti koymak için kullanabiliyorum.

Boza için özelleştirdiğimde ise bu bölmeyi leblebi için kullanabilirim. Kolay bir şekilde dökülüyor.

Step 5: Kompakt Boza Bardağı

Boza leblebi için özelleşmiş bardak. Evde ya da bir mekanda servis için kullanabilir. Alt kısmından yaydığı ışık sayesinde kişiye özel kullanıma sahip oluyor. Yeme işlemini zevkli hale getiriyor. Leblebi konulabilmesi için özel bölmeye sahip. Bu sayede istediğim kadar leblebi ekleyebilirim bozaya.

3d printerdan çıkartılıp kolayca kullanılabilir.

Step 6: Parçalar

Elektronik Parçalar

380mah LiPo battery - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... TP4056 LiPo charge controller - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... MAX4466 Microphone Amplifier - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... 5v Boost Converter - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... Arduino Nano v3 - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... Neopixel ring - http://www.robotshop.com/uk/hubsan-fpv-x4-mini-qu... Hardware Parts 3D

Printed Enclosure - (Download the STL and Fusion 360 Model)

Step 7: Elektronik Kablolama

Arduino mikro denetleyicisi, analog girişin mikrofondan alınması ve Neopixel LED'lere güç sağlayan dijital bir sinyal haline getirilmesi işleminin beyinidir. Silikon tel kullandım, çünkü tüm elektronikleri çok daha kolay dolgu yapıyor.

Temel devre bu sistemi izlemektedir; TP4056 LiPo şarj kontrolörü -> LiPo Pil -> 5v Boost Dönüştürücü -> Arduino Nano -> Mikrofon Amp -> Neopixel LED Ring Arduino'da 3.3v ve REF pinlerini birbirine bağlayın Mikrofon modülü 3.3v'ye bağlanır, Arduino'da GND ve A0. Neopixel Ring Arduino'da 5v, GND ve Digital pin 6'ya bağlanır. Artırma dönüştürücü ve lipo şarj cihazı birlikte papatya olarak zincirlendi, fotoğraf nasıl bağlı olduğunu gösteriyor. Kısa devreyi önlemek için bir miktar ısı püskürtün ve pil ile aynı hızda açma kapama düğmesini ekleyin. Elektronik -

Step 8: Arduino

Mikrodalgalarımız ve LED'lerimizle ne yapılacağını bilmesi için Arduino programlamamız gerekiyor. 5v Arduino için biraz Adafruit kodunu değiştirdim. Arduino Nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve bu kodu yükleyin!

KODLAR

/*LED VU meter for Arduino and Adafruit NeoPixel LEDs.
Hardware requirements: - Most Arduino or Arduino-compatible boards (ATmega 328P or better). - Adafruit Electret Microphone Amplifier (ID: 1063) - Adafruit Flora RGB Smart Pixels (ID: 1260) OR - Adafruit NeoPixel Digital LED strip (ID: 1138) - Optional: battery for portable use (else power through USB or adapter)

Software requirements: - Adafruit NeoPixel library Connections: - 3.3V to mic amp + - GND to mic amp - - Analog pin to microphone output (configurable below) - Digital pin to LED data input (configurable below) See notes in setup() regarding 5V vs. 3.3V boards - there may be an extra connection to make and one line of code to enable or disable.

Written by Adafruit Industries. Distributed under the BSD license. This paragraph must be included in any redistribution. */

#include #define N_PIXELS 12 // Number of pixels in strand #define MIC_PIN A0 // Microphone is attached to this analog pin #define LED_PIN 6 // NeoPixel LED strand is connected to this pin #define DC_OFFSET 0 // DC offset in mic signal - if unusure, leave 0 #define NOISE 10 // Noise/hum/interference in mic signal #define SAMPLES 60 // Length of buffer for dynamic level adjustment #define TOP (N_PIXELS + 2) // Allow dot to go slightly off scale #define PEAK_FALL 40 // Rate of peak falling dot

byte peak = 0, // Used for falling dot dotCount = 0, // Frame counter for delaying dot-falling speed volCount = 0; // Frame counter for storing past volume data

int vol[SAMPLES], // Collection of prior volume samples lvl = 10, // Current "dampened" audio level minLvlAvg = 0, // For dynamic adjustment of graph low & high maxLvlAvg = 512; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { // This is only needed on 5V Arduinos (Uno, Leonardo, etc.). // Connect 3.3V to mic AND TO AREF ON ARDUINO and enable this // line. Audio samples are 'cleaner' at 3.3V. // COMMENT OUT THIS LINE FOR 3.3V ARDUINOS (FLORA, ETC.): analogReference(EXTERNAL); memset(vol, 0, sizeof(vol)); strip.begin(); } void loop() { uint8_t i; uint16_t minLvl, maxLvl; int n, height; n = analogRead(MIC_PIN); // Raw reading from mic n = abs(n - 512 - DC_OFFSET); // Center on zero n = (n <= NOISE) ? 0 : (n - NOISE); // Remove noise/hum lvl = ((lvl * 7) + n) >> 3; // "Dampened" reading (else looks twitchy) // Calculate bar height based on dynamic min/max levels (fixed point): height = TOP * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg); if(height < 0L) height = 0; // Clip output else if(height > TOP) height = TOP; if(height > peak) peak = height; // Keep 'peak' dot at top // Color pixels based on rainbow gradient for(i=0; i= height) strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0); else strip.setPixelColor(i,Wheel(map(i,0,strip.numPixels()-1,30,150))); } // Draw peak dot if(peak > 0 && peak <= N_PIXELS-1) strip.setPixelColor(peak,Wheel(map(peak,0,strip.numPixels()-1,30,150))); strip.show(); // Update strip // Every few frames, make the peak pixel drop by 1: if(++dotCount >= PEAK_FALL) { //fall rate if(peak > 0) peak--; dotCount = 0; } vol[volCount] = n; // Save sample for dynamic leveling if(++volCount >= SAMPLES) volCount = 0; // Advance/rollover sample counter // Get volume range of prior frames minLvl = maxLvl = vol[0]; for(i=1; i maxLvl) maxLvl = vol[i]; } // minLvl and maxLvl indicate the volume range over prior frames, used // for vertically scaling the output graph (so it looks interesting // regardless of volume level). If they're too close together though // (e.g. at very low volume levels) the graph becomes super coarse // and 'jumpy'...so keep some minimum distance between them (this // also lets the graph go to zero when no sound is playing): if((maxLvl - minLvl) < TOP) maxLvl = minLvl + TOP; minLvlAvg = (minLvlAvg * 63 + minLvl) >> 6; // Dampen min/max levels maxLvlAvg = (maxLvlAvg * 63 + maxLvl) >> 6; // (fake rolling average) } // Input a value 0 to 255 to get a color value. // The colors are a transition r - g - b - back to r. uint32_t Wheel(byte WheelPos) { if(WheelPos < 85) { return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); } else if(WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } else { WheelPos -= 170; return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } }

Attachments

Step 9: 3D HALİ

Step 10: Parçaları Birleştirme

3d printerdan parcaları çıkardıktan sonra. Alt parcaya resimdeki gibi birleştirdiğimiz devremizi takıyoruz. Çalıştığına emin olduktan sonra üst kısımla birleştiriyoruz. Bardağımız kullanıma hazır.

Step 11: Bardağa, Kaseye Takılabilen Aparat

Bu aparat bardağa takılıyor. Şeker, leblebi gibi ürünler için kullanılabilir. Kullanıcı istediği kadar ürünü kaşığıyla alabilir istediği zaman. Bu sayede şekeri ayarlayamama gibi sorunları kolayca çözmüş oluyor. 3d printer dan tek parça çıkartılarak kolayca kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. İstenen renkte çıkartılabilir.

Step 12: 3d Printer

3d printer dosyası ekte. Kısa sürede üretilip kullanılabilir.