Introduction: Horno Bacterias Low-cost Con Arduino

Horno Bacterias Low-cost Con Arduino

Step 1: Presentació Projecte

Projecte: Forn per bacteris.

Participants: Gerard Castell, David Dionis i Pablo Martín-Albo

Resum:A l'escola hem tingut unes quantes seccions per desenvolupar un projecte. El nostre projecte consistia a fer amb l'Arduino un forn. El forn, ha d'aconseguir conservar una temperatura constant. Aquesta temperatura s'ha de conserva per poder cultivar bacteris. Aquesta temperatura nosaltres l'hem posat a 44 graus. I és un forn que perquè funcioni només s'hi ha de connectar al corrent.Per aquest projecte hem agafat un exemple d'internet per poder captar la temperatura i la pressió del sensor BMP085.

Step 2: Material

Placa Arduino (UNO).

Endoll per connectar l'Arduino al corrent.

BMP085- sensor de temperatura i pressió.

Relé

Cables

Placa protoboard

Capsa de protecció de l'Arduino

Capsa pel forn

Bombeta incandescent

Step 3: Esquema Connexions

Step 4: Imatges Projecte

Step 5: Arduino Code

Arduino code

Invention Challenge 2017

Participated in the
Invention Challenge 2017