Introduction: Klíčenka a Písmena!

Přehled projektu:

V tomto projektu vytvoříte klíčenku s písmeny!

Kontrola celého projektu v aplikaci Tinkercad

Step 1: Umístění Písmen

Je čas na trochu kreativity. Navrhněte si nějakou pro přátele nebo pro sebe.

 1. Začněte přetažením písmen na červený štítek.
 2. Chcete-li si umístění písmen trochu zjednodušit, změňte krok rastru z 1,0 na 0,25.
 3. Jakmile písmeno umístíte, pomocí kláves se šipkami můžete písmenem posunovat v libovolném směru.
 4. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 2: Změna Velikosti Červeného Štítku

Výborně! Nyní upravte velikost červeného štítku tak, aby odpovídala vašemu jménu.

 1. Změnit velikost štítku pomocí černého bodu na pravé straně modelu je snadné.
 2. Kliknutím na tvar jej vyberte a poté táhněte černý bod až do místa, kdy bude délka červeného štítku odpovídat písmenům.
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 3: Začištění

Nyní proveďte malé začištění a odstraňte všechna zbývající písmena.

 1. Všechna písmena lze vybrat tak, že kliknete a přetáhnete přes ně ukazatel myši.
 2. Pak vybraná písmena odstraňte stisknutím klávesy Delete na klávesnici.
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 4: Seskupení Zbývajících Tvarů

Nyní seskupte zbývající tvary do jednoho objektu.

 1. Vyberte všechny zbývající tvary.
 2. Seskupte je kliknutím na ikonu seskupení na panelu nástrojů.
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 5: Blahopřejeme!

Výborně! Zvládli jste to!

Teď už můžete vytvářet vlastní návrhy!

To teda válíte!