Introduction: Konsolhylla

I denna instructable lär du dig att tillverka en enkle konsolhylla. Just denna instruktion bygger på två konsoler och utrymme under hyllplanet med krokar för nycklar, laddar mm.

Passar perfekt i en liten hall där man kanske inte har naturligt utrymme för skoskåp, lådor eller större hyllor. Beroende på placering i hemmet kan denna hylla ge utrymme för förvaring av nycklar, mobilen, plånboken mm och du har alltid allt på sin plats.

Supplies

Du behöver:
Trä i rätt dimension
Rundstav till centrumtappar
Beslag
Trälim
Krokar
Skruvdragare
Borr
Försänkare
Bits och bitshållare
Stämjärn
Skruvar
Bets
Träklubba

Step 1: Planering Ritning Och Mall

Börja med att planera upp vad du behöver din hylla till. Ska det vara en (som i detta fallet) en kombinerad mindre hylla till hallen för nycklar, laddare med hyllplan ovanför, för blommor till vardagsrummet eller en lite hylla till kryddorna i köket.

Du kan även göra konsolen längre och sätta två eller tre hyllplan. Tänk efter hur det ser ut hemma med vad ni kan behöva en mindre förvaring till och var den kan sitta.

När du planerat klart, rita upp en så tydlig skiss du kan där du måttsätter samtliga mått som kommer behövas:

• bredd
• höjd/längd på konsoler
• längd på hyllplan
• djup av hyllplan

OBS klipp ut din mall för konsolerna!

Step 2: Materialåtgång

Välj ditt material som du får av din lärare.

Mät ut längden på hyllplanet samt längden på dina konsoler.

Det mått du får utgör din KAPNOTA som du ritar på ditt material och sågar av i nästa steg.

Exempel:

• längd hyllplan 60cm
• längd konsoler 20cm
• 60+20+20=100cm

I exemplet behöver jag 100cm i min kapnota.

Step 3: Kapning

Kapningen av ditt material sker i såglådan eller med hjälp av kap & gersågen.

Spänn fast såglådan i din bänk enligt första bilden.

På bild 2 ser du hur du spänner fast ditt material i såglådan.

På bild 3 är hyllplan och konsolerna kapade.

Step 4: Påritning Av Mall För Konsoler

Rita nu på dina konsoler med den mall du tillverkat. Ditt material har du tidigare kapat i såglådan.

Rita tydligt och noggrannt!

Step 5: Såga Ut Konsoler

Efter att du ritat på din mall för konsolerna sågar du ut dem.

Be din lärare om hjälp att såga ut dessa på bandsågen.

Step 6: Slipa

Efter att du sågat ut dina konsoler slipar du bort sågsnitten.

Börja med grovt slippapper av grovhet 100.

Fortsätt med finare slippapper av grovhet 150.

Slipa tills alla sågsnitt är borta och du fått en fin yta. Var noggrann med att inte runda kanterna.

Step 7: Slipa Hyllpanet

Nu är det INTE att slipa som en galning som gäller!

Bryt endast kanterna på ditt hyllplan med ett fin sandpapper av grovhet/kornstorlek 150.

Step 8: Placera Ut Konsolerna

Nu är det dags att placera ut dina konsoler!

Börja med att ställa dem på ditt hyllplan och mät från kanten ett avstånd som du tycker blir bra. Här bestämmer du själv din design. I detta exempel har konsolerna placerats 9cm från kanten.

Använd vinkelhaken och dra ett streck över hyllplanet där konsolen ska placeras och ”dra ner” en liten markering på hyllplanets sida enligt bild 3.

Step 9: Baksida Och Kontrollmät

Var noggrann med att du dragit ned en liten markering från förra steget även på baksidan av din konsol. Bild 1.

Kontrollera med vinkelhaken att din konsol hamnar rakt på hyllplanet. Bild 2.

Step 10: Limma

Nu är det dags att limma fast dina konsoler på hyllplanet.

Du kommer till en början att stumlimma dina konsoler. Detta innebär att du limmar dom på hyllplanet utan att spänna fast dom eller låser limfogen med spik eller skruv. Du kommer i ett senare skede att centrumtappa fogen.

Stryk lim på din konsol enligt bild 1.

Placera dem på plats där du gjort dina små markeringar på hyllplanet så att de lirar tillsammans med konsolen. Placera en vinkelhake FÖRSIKTIGT mot din konsol och låt limmet torka. Detta kallas att stumlimma då det inte finns möjlighet att spänna fast ditt material och pressa ihop din limfog.

Obs: om möjligt ska du försöka utföra detta moment i slutet av en lektion då du inte kommer kunna arbeta mer på ditt material förrän limmet torkat helt.

Step 11: Inför Borrning

När dina limfogar torkat är din hylla ömtålig. Var försiktig med hur du hanterar den och var rädd om de så inte konsolerna lossnar.

För nu över dina små markeringar i mitten av konsolen till ovansidan på ditt hyllplan enligt bilden.

Detta gör du genom att använda en vinkelhake och dra ett tunt blyertsstreck mellan markeringarna.

OBS: ETT!!! TUNNT STRECK, annars får du mycket arbete med sandpappret senare!

Step 12: Mät Ut För Centrumtappar

På ditt streck ska du nu markera ut var centrumtapparna ska placeras.

Mät 2cm från kanterna och gör även en liten markering i mitten av ditt streck. Bilad 1.

Vid dina markeringar använder du sylen och markerar inför borrning. Bild 2 och resultatet ser du på bild 3.

Tänk på att alla markeringar du gör görs tunt och med vasst vässad penna!

Step 13: Borrning Av Hål För Centrumtapp

Sätt i 6mm borr i pelarborren.

Använd ett borr med centrumspets, det underlättar att träffa rätt i dina sylmarkeringar.

Step 14: Borra 1

Markera ut djupet av hur djupt du ska borra.

Använd djupstoppet på pelarborren.

Ett riktmärke på hur djupt du ska borra är att hålet ska vara dubbelt så djupt som ditt ytstycke (hyllplanet) är tjockt. Bild 2.

Step 15: Borra

Spänn fast ditt material i maskinskruvstycket och borra där du markerat.

Var noggrann så att hyllan sitter rakt och att hålen kommer rakt ned i konsolerna.

Borra på hög hastighet.

Step 16: Nyckelkrokar

Till denna konsolhylla har valts att placera krokar under hyllpanet för bl.a. nycklar.

Mät exakt avstånd mellan dina konsoler och såga av en bräda i exakt mått som du limmar fast mellan konsolerna. Spänn fast i din bänk enligt bild 2. Märk de små skyddsklossarna för att inte göra märken i din hylla.

Var försiktig då du placerar denna bräda för att inte bryts loss dina konsoler.

Step 17: Längd På Centrumtapparna

Stick en 4mm rundstav i de hål du borrat och markera ut hur djupt du borrat hålen.

Step 18: Laga Till C-tappar

För över längden på hur långa c-tapparna ska vara till en 6mm rundstav. Du behöver 6 st. Bild 1.

Såga av dem med en japansåg, ta hjälp av en fixtur för sågning av rundstav. Bild 2.

Färdigt resultat. Bild 3.

Step 19: Centrumtappning

Stryk ett tunt lager lim på c-tapparna och placera dem i hålen.
Det ska inte drypa lim om din c-tappar.

Knacka FÖRSITKIGT in dem i hålen med hjälp av en träklubba.

Du kommer höra när tappen går i botten av hålet, du slutar du direkt att knacka på den.

Step 20: Japansågen

C-tapparna kommer sticka ut en bit och dessa sågar du av med hjälp av japansågen. Bild 1

Håll sågen jämnt mot ditt hyllpan och såga försiktigt. Bild 2

Här är det lätt att du gör fula märken ovanpå hyllplanet, om du inte håller sågen helt plant mot hyllplanet får du mer arbete med att sandpappra senare. Bild 3

Step 21: Markera För Att Skruva

Till denna hylla kommer det finnas möjlighet att hänga nycklar mm på.

Märk ut enligt bilden för var du måste förborra för att skruva.

Dra tunna streck med vasst vässad penna.

Step 22: Förborra Och Försänk

Sätt i 2 mm borr i skruvdragaren och borra försiktigt där du markerat. Bild 1

Stanna inte borret när du har det i hålet. Då är risken stor att du bryter av borret, det blir även svårare att få ur.

Placera sedan en skruvförsänkare i skruvdragaren. Bild 2

Kör med den i hålet du borrat så du för en jämn försäkring för skruvskallen. Bild 3

Step 23: Välja Bits Och Skruv

Till att börja med sätter du en bitshållare i skruvdragaren.

Välj sedan vilken skruv du vill använda. Tänk på att du nu borrat med 2mm borr, så skruven måste passa till ett 2mm hål. Viktigt att den inte är för stor, då kommer ditt material att spricka. Du kan med fördel mäta i gängdalarna med ett skjutmått som då ska visa på 2mm. (Fråga din lärare om hjälp)

Askruven ska vara så pass lång att den väl går igenom det ytstycke du ska skruva igenom.

Step 24: Skruva

Applicera ett lätt tryck mot skruven och skruva försiktigt i dina skruvar med skruvdragaren. Bild 1

De ska precis bottna i det utrymme du försänkt för skallen. Bild 2

Step 25: Förborra Igen

Lägg märke till markeringarna längst ned på hyllpanet.

1. Mät ut bar du ska förborra
2. Markera ut dina bluertsmarkeringar med sylen.
3. Förborra återigen med 2mm borr med skruvdragaren

Step 26: Försänk Och Skruva

Försänk de nya skruvhålen på samma sätt som tidigare med hjälp av samma försänkare och skruvdragaren. Bild 1

Skruva i skruvarna i de hål du borrat. Använd samma skruvar som tidigare. Bild 2

Step 27: Upphängning

Denna hylla kommer jag att hänga upp med Jälminger av två hängbeslag.

Börja med att markera ut för beslagen enligt bild 1. Var noggrann när du ritar på, det blir tunnt material vid sidan om.

Använd en vasst vässad penna.

Step 28: Skära Ut För Beslagen

Bild 1. Här ser du hur lite material som finns kvar vid sidan om det du ritat ut för ditt beslag. Nu är det jätteviktigt att du är försiktig och verkligen tar bort lite material åt gången när du skär.

Använd ett stämjärn för att skära ut för ditt beslag. Be din lärare om en genomgång innan du börjar då stämjärnet är ett verktyg som kan medföra lite risker då man använder det.

Använd även en träklubba att fösrsiktigt slå på stämjärnet.

Bild 2. Så här ska det se ut när det är klart.

Step 29: Markera För Att Skruva Fast Dina Beslag

Placera dina beslag i det du skurit ut. Bild 1

Markera i hålen var du ska förborra för att skruva fast beslagen. Bild 2

Step 30: Börja Och Skruva Fast Beslagen

På bild 1 ser du markeringarna där du ska förborra.

Förborra med lämpligt borr för de skruvar du ska använda för att skruva upp din hylla på väggen. Bild 2.

Skruva fast beslagen med fått bits i skruvdragaren. Bild 3

Step 31: Slutfinish Innan Ytbehandling

Slipa hela din hylla noggrannt.

Börja med 100 papper och avsluta med 150 papper.

Runda inte kanterna!

Step 32: Krokar

Mät ut jämna avstånd mellan dina nyckelkrokar.

Här måste du vara riktigt noggrann då du mäter. Mäter du fel kommer det förstöra intrycket av din hylla och det ser slarvigt ut.

Förborra som du gjort tidigare med lämpligt borr för de krokar du valt.

Step 33:

Step 34: Ytbehandling

Bild 1. Förbered för att ytbehandla din hylla. Lägg ut papper på bänken och placera korta sågbladsbitar under din hylla.

Bild 2. Här har en vanlig brun bets valts som yytbehandlingsmetod. Men, här kan du välja om du vill betsa, måla, lacka eller olja din hylla.

Gör rent efter dig och tvätta ur penseln!

Step 35: Klart!

Nu är din hylla färdig för upphängning. På bilden ser du hur man kan använda krokarna för förvaring.

Just denna hylla skulle passa bra i en liten hall där man har ont om naturligt utrymme för förvaring som skåp och lådor. Då passar din konsolhylla perfekt som avläggningsyta för mobilen, du förlägger aldrig din mobilladdare och nycklarna finns alltid på sin plats.