Introduction: Podstawowe Działania

Streszczenie lekcji:

W tej lekcji dowiesz się, jak przesuwać kształty po płaszczyźnie roboczej.

Zobacz cały projekt w serwisie Tinkercad

Step 1: Ustawianie Kształtu W Pokazanym Miejscu

  1. Po prostu przeciągnij beżową konstrukcję w miejsce zaznaczone na pomarańczowo.

    Hint:

    Aby przeciągnąć kształt, przesuń nad niego wskaźnik myszy, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przesuwaj mysz.

    Możesz też kliknąć kształt lewym przyciskiem myszy, aby go wybrać, a następnie przesuwać go klawiszami strzałek.

  2. Przejdź do następnego kroku.

Step 2: Gratulacje!

Udało się!

Zapamiętaj:

  • Kształty można przesuwać poprzez przeciąganie ich myszą.
  • Kształt można też przesuwać poprzez wybranie go, a następnie przesuwanie klawiszami strzałek.

Dobra robota!