Introduction: Servo Motor Control Arduino Communication With MATLAB

About: Mechanical engineer, Entrepreneur, Maker, robotic systems expert and founder of Robimek and RobiBot

Bu projede matlab gui ile arduino haberleşmesi yapılarak servo motorun hareket etmesi sağlanmıştır.
Matlab ile arduino iletişimi için matlab arduino paketi dosyasını indiriniz.

Kullanılan komponentler:

Arduino Uno

Servo motor

Step 1: Video