Introduction: SheCrane

About: KEA is located in the Danish capital of Copenhagen where we teach more than 9000 students in the disciplines within design and technology. These instructables are created by students as documentation of their …

Som opgave skulle vi lave en kran.

Kranen skal løfte minimum 10cm.

Vi startede med at tegne hvordan den skulle se ud og hvordan den skulle fungere.

Step 1: SW Tegninger

Da vi havde en færdig skitse tegnede vi vores kran i Solid Works.

Step 2: Laserskæring

Vi skar vores stykker i laserskæringsmaskinen

Step 3: Færdig Konstruktion

Da stykkerne var klar, samlede vi vores kran med tre

vriderlåse og 9 træklips til basen.

Step 4: Sprøjtemekanismen

For at få vores kran til at kører op og ned brugt vi to

sprøjter og en slange med vand i.

Step 5: Mekanismen

Senere i processen fik vi som opgave at tilføje en motor til

konstruktionen så den kunne fungere automatisk.

Vi valgt at kassere sprøjterne og bruge 5 tandhjul (3 små, 1 stor og en 1 medium) og en rack på 35cm i stedet.

Det fungere således: motoren trækker den lille tandhjul nr1 -> lille tandhjul nr1 trækker på stor tandhjul nr1 -> stor tandhjul nr1 trækker lille tandhjul nr2 med en akse -> lille tandhjul nr2 trækker medium tandhjul nr1 -> medium tandhjul nr1 tækker lille tandhjul nr3 som er limmede fast til stor stortandhjul -> lille tandhjul trækker rack som skubber til armen.

Udover det tilføjet vi en kasse ved siden af kranen til opbevare mekanismen og motoren.

Step 6: Motor

Vi valgt at bruge en DC motor, et 9volt batteri, et relæ og

to knapper. En knap til at tænde og slukke og en knap til at skifte retning.

Step 7: Færdig Produkt

Efter flere justeringer kom vi frem til vores motor ikke er stærk nok til at løfte kranen. Dermed fungere den ikke optimalt.