Introduction: Wave Pendulum (dutch Instructable)

We hebben een zesvoudige slinger gemaakt met twee verschillende massa en drie verschillende slingerlengtes. Hiermee kunnen natuurkundige fenomenen als slingertijd gezien worden. Met behulp van een verhoging transformeer je deze opstelling gemakkelijk in een wave pendulum.

Step 1: Benodigde Materialen En Gereedschap

Om deze opstelling te bouwen heb je de volgende materialen nodig:

- Houten lat nummer 1 (afmetingen 30 x 4.0 x 2.0 cm)

- Houten lat nummer 2 (afmetingen 24 x 4.0 x 2.0 cm)

- Houten plank 24 x 24 x 2 cm Houten plank (Dikte 5 cm)

- Een spoel touw

- 3x ronde meubeldop wit (19 mm diameter) https://www.gamma.nl/assortiment/handson-meubeldo...

- 3x ronde meubeldop zwart (19 mm diameter) https://www.gamma.nl/assortiment/handson-meubeldo...

- Een bakje zand

- Twee schroeven

- Kleine ronde kogelgewichtjes (3 mm diameter)

- Plankje hout (afmetingen 18 x 4.5 x 0.8 cm)

- 3 kleine moertjes met diameter 1.5 cm en hoogte 1 cm

De volgende gereedschappen heb je nodig:

- Lijmpistool met hot glue

- Boor

- Tafelzaag

- Rolmaat

Step 2: Frame

Boor 7 gaten door het midden van het 30x4 vlak van lat 1 (2 cm van beide randen) op de volgende afstanden: 2 cm, 6 cm, 10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm vanaf de rand.
Bevestig het uiteinde van het 30x4 vlak van lat 1 aan het 4x2 vlak van lat 2. Schroef dit vast zodat het 24x4 vlak van lat 2 en de rest van het 30x4 vlak van lat 1 loodrecht op elkaar staan . Bevestig de constructie aan de houten plank door de het losse uiteinde van de 24x4 vlak van lat 2 aan het midden van de zijkant van de 24x2 houten plank te schroeven. Hierdoor loopt het 30x4 vlak van lat 1 parallel aan het 24x24 vlak van de plank.

Step 3: Slingers Met Massa

Knip het touw in 6 stukken van ongeveer 40 cm Spuit met het lijmpistool lijm in een meubeldop en bevestig het midden van het touw in de meubeldop. Herhaal dit met alle meubeldoppen. Vul de zwarte meubeldoppen tot de rand met kogelgewichtjes wanneer de lijm gedroogd is. Vul de witte meubeldoppen voor een derde met kogelgewichtjes, en vul de witte dopjes daarna tot de rand aan met zand. Lijm de inhoud vast met het lijmpistool, zorg voor een laagje lijm over de gehele bovenkant van de meubeldoppen

Step 4: Verhoging

Zaag twee vierkantjes uit het plankje van 18 x 4.5 x 0.8 cm, zodat er een drietand ontstaat. De vierkantjes zijn 6 x 2.5 cm. De vierkantjes worden uitgezaagd op de lengte van het plankje tussen 2.5 - 8 cm, en 10 - 15.5 cm. Lijm de drie moertjes vast op de tanden van het plankje.

Step 5: Afronding

Bevestig de slingers met massa, wit-zwart afwisselend, aan het frame. Doe dit door de touwtjes door de aangrenzende gaten te rijgen en de uiteinden van de touwtjes behorend bij dezelfde massa aan elkaar te knopen.
Hang de eerste twee massa’s van links op een afstand van 17.5 cm tussen de bovenkant van de meubeldop en de onderkant van lat 1. Doe dit ook voor massa 3 en 4 met een afstand van 15 cm en voor massa 5 en 6 met een afstand van 12.5 cm. Maak gebruik van een rolmaat en zorg ervoor dat de massa paren op precies dezelfde hoogte hangen. Maak een driedubbele knoop aan de uiteindes van de touwen wanneer deze op een goede hoogte hangen. Knip het overige touw af.
Je wave pendulum is nu klaar voor gebruik.