author
Joined November 3rd, 2015
Organik tarıma meraklı oluşum beni kırmızı kaliforniya solucanı yetiştirmeye teşvik ettiği için bu alanda yatırım yapmaya karar verdim ve yaklaşık bir yıldır solucan gübresi üretimi yapmaya başladım.

Tell us about yourself!

Complete Your Profile
  • 3 years ago

    kaliforniya joined Instructables!

Welcome to Instructables! Pick what you love and

discover inspiring projects from our community

Customize Feed