Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Introduction: Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Prinuđen da rasklonim alate koji nisu u upotrebi ali i koji nisu za bacanje. Zauzimaju prostor i smetaju, rešenje sam našao izradom ove fioke. Smešteni su i čekaju vreme kada će ponovo biti u upotrebi. Hvala na pažnji. :)

Step 1:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Big and Small Contest

   Big and Small Contest
  • Game Design: Student Design Challenge

   Game Design: Student Design Challenge
  • For the Home Contest

   For the Home Contest

  Comments