Introduction: Halloween Orange Scarecrow ENG/CZ

Very easy nice halloween orange :D

Step 1: Tools Needed: / Potřebné Nástroje:

Knife, teaspoon, orange, bowl

Nůž, čajová lžíce, pomeranč, mísu

Step 2: Cut a Hole: / Vyříznou Díru :

Cut a hole for tea candle.

Vyříznem díru pro čajovou svíčku.

Step 3: Hollow Out / Vydlabat

Step 4: Clean: / Omýt:

Step 5: Carve Scarecrow: / Vyřezat Strašáka:

Finish now light a candle. +after a while it becomes smell of oranges

Hotovo nyní zapálit svíčku. +zachvíly provoní celý pokoj pomeranč

Halloween Decor Contest 2015

Participated in the
Halloween Decor Contest 2015