Introduction: La Nostre Grúa

Com fer una grúa de cartro

Step 1: Primer Pas:Dibuixar Potes De La Grua

El primer pas per fer la nostra grúa es dibuixar el suport de la nostra grúa es a dir les potes.

Step 2: Segon Pas:Dibuixem La Torre De La Grúa

El segon pas es dibuixar la estructura de la grúa

Step 3: Tercer Pas:recortem Les Peçes Dibuixades

el tercer pas es recortar las peçes

Step 4: Quart I Ultim Pas:montem La Grúa

Tras retallar les peçes nomes falta montarla