Introduction: Ovládání Pohledu

Přehled lekce:

V této lekci se naučíte kontrolovat své návrhy změnou pohledu na model pomocí nástroje ViewCube.

Kontrola celého projektu v aplikaci Tinkercad

Step 1: Pohled Ze Všech Stran

Při vytváření návrhů si je prohlížejte ze všech stran.

Podívejme se, jak lze změnit směr pohledu.

Zvládnete změnit směr pohledu a podívat se, kdo je za zástěnou? Pomocí nástroje ViewCube (umístěného v levém horním rohu aplikace Tinkercad) se můžete podívat.

 1. Přetáhněte kdekoli v nástroji ViewCube a uvidíte, jak se mění směr pohledu.

 2. Klikejte na horní rohy nástroje ViewCube, dokud neuvidíte, kdo stojí za zástěnou.
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 2: Přiblížení a Oddálení

Čas od času se budete chtít podívat na váš návrh zblízka. Naučte se pohled přibližovat a oddalovat.

 1. Pokud používáte myš s kolečkem, k přibližování a oddalování používejte její kolečko.
 2. Jestliže používáte touchpad, přibližovat a oddalovat můžete pomocí gest, které obvykle používáte v jiných aplikacích.
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 3: Rychlejší Prohlížení

Viděli jste, jak lze v aplikaci Tinkercad otáčet pohled pomocí nástroje ViewCube. Tentokrát to zkusíme jen pomocí myši nebo touchpadu.

 1. Stiskněte a držte stisknuté pravé tlačítko myši a pohybujte s myší. Vyzkoušejte si, jak lze takto snadno otáčet návrh.
 2. Jestliže chcete používat touchpad, můžete stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem návrh otáčet nebo jednoduše kliknout pravým tlačítkem a pohybovat (pokud můžete na touchpadu používat kliknutí pravým tlačítkem).
 3. Přejděte k dalšímu kroku.

Step 4: Blahopřejeme!

Zvládli jste to!

Nezapomeňte:

 • Otáčením kolečka myši nebo pomocí touchpadu můžete přibližovat a oddalovat návrh.
 • Chcete-li návrh otáčet, stiskněte, podržte stisknuté pravé tlačítko myši a pohybujte s myší nebo klikněte levým tlačítkem s klávesou Ctrl a pohybujte pomocí touchpadu.

Výborně!