Introduction: ROLL & ROLL

Aquest disseny es diu Roll & Roll, i està pensat per persones que només poden utilitzar una de les dos mans, ja sigui per l'absència o incapacitat d'aquesta.

La seva funció es basa en subjectar la base d'un producte que tingui tap, i d'aquesta manera podrà enrroscar-lo i desenrroscar-lo amb una sola mà.

Apart d'això, és graduable, i per tant, podrà utilitzar tant un producte petit com gran.

Step 1: MATERIALS

Els materials utilitzats són els següents:

- Dos fustes (una rectangular i allargada, i l'altre quadrada i més petita)

- Claus (9)

- Un pal de ferro prim

- Dos ventoses

- Velcro

- Cinta elàstica (té un material que apart de tenir eslasticitat, fa que els productes quedin ben agafats)

- Cinta de nylon

- 1 o 2 pinses (depenent de la resistència i força que tinguin), que en aquest cas he utilitzat la pinsa d'un llum, però lo ideal seria que només hi hagués la pinsa

Step 2: EINES

Les eines que he utilitzat son les següents:

- Trepant (per fer els forats necessaris a la fusta)

- Tornavís (per clavar els claus als forats)

- Cola loctite

- Tisores

Step 3: 1r PAS

En primer lloc, es col·loca la fusta petita a la punta i a sota de la gran, fent que quedin ben encaixades; i un cop això s'hi claven dos claus perquè no es moguin.

Després es gira tota la peça, de manera que quedarà la fusta petita sobre de l'altre.

Step 4: 2n PAS

A cotinuació es col·loca el pal de ferro en posició vertical a la punta i centre del cantó on hi ha les dos fustes; i a la que estigui centrat es clavarà un clau fins que quedi immobilitzat.

Servirà per fer de suport al producte que es vulgui utilitzar.

Step 5: 3r PAS

A partir d'aquí, es col·locaràn dos ventoses a sobre de la taula petita, una tocarà el pal de ferro i l'altre al costat d'aquesta (posant una punta sobre de l'altre perquè quedin ben juntes).

Un cop encaixades, es clavarà un clau al centre de cada una i un altre entre elles (on les puntes estàn en contacte).

A sobre de les ventoses serà el lloc on s'hi posarà el producte, i d'aquesta manera ajudarà a que no rellisqui.

Step 6: 4rt PAS

Seguidament es col·locarà un velcro sobre la fusta llarga, ocupant-la gairebé tota (es deixarà tres centímetres d'espai abans d'arribar a la fusta petita).

Un cop això s'hi clavaràn tres claus (un a cada punta i l'altre al mig del velcro).

Step 7: 5è PAS

El següent pas tractarà de rodejar la part inferior del pal de ferro amb una punta de la cinta elàstica; i a partir d'aquí es farà un nus ben fort perquè no s'escapi, deixant lliure la resta de la cinta.

Amb aquesta es rodejarà el producte que s'utilitzarà per aguantar-lo.

Step 8: 6è PAS

Després es reforçarà la cinta elàstica enganxant tota la seva part externa (excepte el troç del nus) amb cinta de nylon, retallant-ho amb tisores a la mida adequada, i d'aquesta manera serà elàstica i tindrà la suficient força per no trencar-se.

Step 9: 7è PAS

A partir d'aquí, s'enganxarà amb cola loctite l'altre part del velcro, a la zona interna de la cinta elàstica.

D'aquesta manera, quan es rodeji el producte es quedarà enganxat mantenint la mateixa pressió i mida que la persona desitji.

Step 10: 8è PAS

S'enganxarà una o dos pinces fortes i grans (depenent de la resistència que tinguin), que agafaran la part externa de la fusta llarga i la part interna de la taula; i per tant, a l'hora d'enrrotllar el producte i fer presió per enganxar els dos velcros, no es mourà.

Step 11: PRODUCTE FINAL

Aquest seria el resultat final.

Com podem veure, el producte es queda presionat de tal manera que a lhora d'enrroscar i desenrroscar el tap no es mourà.