Introduction: Plastic Bag Yarn ("shortcut")

Crocheting with plarn (plastic yarn) is fun to do, and, the rustling sound the plastic makes while crocheting, brings a kind of peace, as if you hear the weaves on the sea  :-)
But of course, you first have to have plarn, don't you.
Find yourself a thin, rustling plastic bag (in fact, the worst quality of plastic bag, gives you the best quality of plarn, really),
and scissors, and follow the instructions  ;-)

(NL) met plastiwol (plastiek wol) haken is leuk om te doen, en, het ritselende geluid dat de plastiek tijdens het haken maakt, geeft je een soort rust, alsof je de golven van de zee hoort  :-)
Maar uiteraard heb je eerst plastiwol nodig, nietwaar.
Vind eerst een dunne ritselende plastieken zak (in feite geven de zakken van de slechtste kwaliteit, de beste kwaliteit van plastiwol, echt waar),
en een schaar, en volg de instrukties  ;-)


Step 1: Bottom Off

flatten the bag, and cut off the bottom.
(NL) leg de zak plat en knip de bodem er af.

Step 2: Flatten

Unfold whole the bag and flatten him.
(NL) vouw de hele zak open en maak hem plat.

Step 3: First Fold

fold almost double: leave about 4cm "single" at the top (in fact, there are 2 layers from the bag)
(NL) vouw bijna dubbel: laat bovenaan zo'n 4cm "enkel" (in feite zijn er 2 lagen van de zak)

Step 4: Keep Folding

keep folding the bottom part, until it is abaout as big as the "single" top part.
(NL) blijf het onderste deel vouwen, tot het ongeveer even groot is als het bovenste "enkele" deel.

Step 5: Cut Fringes

cut fringes from about 15mm width: cut at the folded bottom part, and a little bit of the "single" top.
(NL) knip franjes van ongeveer 15mm breedte: knip op het gevouwen onderste deel, en een klein stukje op het bovenste "enkele" deel.

Step 6: Cut Off Ear

at the end, cut off the ear
(NL) op het einde knip je het oor er af

Step 7: Open It

shake it open. You can keep bottom and ear to stuff things later.
(NL) schud het open. Je kan de bodem en het oor bijhouden om later dingen op te vullen.

Step 8: Pay Attention

now, wriggle your left hand through the uncut area, and hold it in front of you. Then look very carefully at the photo: I drawed lines wher you should cut. As you can see, do NOT cut straight lines, you will get circles instead of 1 long thread. Your first cut starts under at the right side of the first fringe, and ends above at the left side of the same fringe.
(NL) wriemel nu je hand door het ongeknipte stuk, en hou het voor je. Kijk dan heel aandachtig naar de foto: ik tekende lijnen waar je zou moeten knippen. Zoals je ziet, mag je GEEN rechte lijnen knippen, dan krijg je cirkels in plaatls van 1 lange draad. De eerste keer begin je onderaan rechts van de eerste franje te knippen, en eindig je linksboven van diezelfde franje

Step 9: Make First Cut

so, make your first cut, which starts under at the right side of the first fringe, and ends above at the left side of the same fringe. You already have a piece of the long thread, it should still be attached to the bag.
(NL) dus, knip je eerste stuk, begin onderaan rechts van de eerste franje te knippen, en eindig linksboven van diezelfde franje. Je hebt nu al een stukje van de lange draad, het zou nog vast aan de rest moeten zitten.

Step 10: Following Cuts

keep cutting from the incision right under, to the incision right above
(NL) knip zo verder van de snede rechtsonder, naar de snede rechtsboven

Step 11: Last Cut

cut from the last incision, to the upper left side of the last fringe
(NL) knip van de laatste snede, naar het linkse bovendeel van de franje

Step 12: Wind Up Your Yarn

now, all you have to do, is to wind your yarn, and make something with it!
(You can join the threads just as you would do with regular yarn: I pay attention so the end is at the wrong side of my work, and the beginning of the new thread too, I make a few more stitches and then I make a double knot with the ends, but because of it being long threads, you don't have to do this often :-) )
(NL) het enige wat je nog moet doen, is je draad tot een bolletje opwinden, en er iets mee maken!
(je kan een nieuwe draad beginnen zoals bij gewone wol: ik let er op dat het eindje aan de achterkant van mijn werkje is, en het begin van de nieuwe draad ook, ik maak nog een paar steken, en dan maak ik een dubbele knoop met de eindjes, maar omdat het lange draden zijn, moet je dit niet dikwijls doen :-) )

Step 13: What to Do With the Yarn

In fact, you can do about anything with plastic yarn, that you can do with "regular" yarn: crochet, knit, weave, loom ...
I am working on a blog with crafty-links at shirleyshobbylinks.blogspot.com/ and
For a start, you may begin by learning how to crochet, at shirleyshobbylinks.blogspot.com/2009/04/how-to-crochet.html you can find some usefull links to get you on the go, and if you want to learn other things, click on the "1 crochet howto", the "1 knit howto" label at the right. If you want to see more projects with plastic yarn, choose the "3 plarn" label (that's how they call the plastic yarn too).
The following butterfly is made from THE yarn I made by making THIS instructable, and is explained in www.instructables.com/id/Butterfly_How_to_Crochet_it_from_a_Plastic_Bag/ .

I added some more ideas: a yellow butterfly as a curtain tie back, a rainbow butterfly in a flower pot, bride and groom bottle cosies, a pink flower on the brown card (yes, you can embroider with it too!), a christmas tree card (in hairpin crochet), a little soccer fellow with knitted clothes, bowling pins, slippers, a ball, and another butterfly, ...

and more should follow, as I love crafting with plastic yarn :-)