Introduction: Tool Rack VerktygsRack

About: Retired to age but still working. I work a lot with technical constructions and manufacturing for my own part and for the school. Everything from furniture to machine parts. Has a workshop with among others CN…

Tool Rack

A compact portable Tool Rack that holds a lot of tools.

It is made in 12mm Construction/Form plywood, some wood strips in beech, copper-plated steel wire, wood screws, glue, plexiglass, M4 screw, M4 nut and some hooks.

The wooden strips can be made of 3mm birch plywood. I've made slots in the parts to make it really steady, but it's not absolutely necessary.

The drawings are made in VectorWorks.

MVH Anders Osbeck

Verktygsställ

Ett kompakt bärbart verktygsställ, som rymmer en hel del verktyg.

Det är tillverkat i 12mm formplywood, lite trälister i bok, förkopprad ståltråd, träskruv, lim, plexiglas, M4-skruv, M4-mutter och några krokar.

Trälisterna kan tillverkas av 3mm björkplywood. Jag har sågat ut spår i delarna för att det ska bli riktigt stadigt, men det är inte absolut nödvändigt.

Ritningarna är gjorda i VectorWorks

MVH Anders Osbeck

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 8:

Step 9:

Step 10:

Step 11:

Step 12:

Step 13:

Step 14:

Step 15:

Step 16:

Step 17:

Step 18:

Epilog Challenge 9

Participated in the
Epilog Challenge 9